A Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságának állásfoglalása a református hittanoktató lelkipásztorok jogi helyzetéről

Adminisztrátor, 2009-09-28 13:57:01

A Református hittanoktatási törvény (2007. évi II. törvény) gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban fordultak a Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságához jogértelmezésért. Tekintettel az ügy országos jelentőségére a Bizottság 2009. szeptember 11-én a következő állásfoglalást fogadta el.

A Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságának állásfoglalása
Az MRE által fenntartott egyházi intézményben lelkészi diplomája alapján - bármilyen foglalkoztatási körben - foglalkoztatott, egyházi személynek, lelkipásztornak minősül. (Ez értelemszerűen érvényes a hittanoktató/vallásoktató tanárokra is, attól függetlenül, hogy kiegészítő képzés keretében megszerezte a hittanoktatói/vallástanári képesítést.)
A bekebelezésre vonatkozó jogszabályok alapján, vagy az állandó lakóhelye vagy a szolgálati helye szerinti egyházmegye köteles bekebelezni. (Alk. Tv. 34.§ 1-2)
Mindezek alapján hivatalból tagja a Ref. Lelkészi Nyugdíjintézetnek.
Az illetékes egyházmegye nyilvántartása alapján, havonta köteles a lelkészek sorában a Lelkészi Nyugdíjintézetnek lejelenteni. Az őt alkalmazó egyházi intézmény a vonatkozó egyházi és világi jogszabályok alapján 15% tagsági díját és a 21% fenntartói díját köteles fizetni a Lelkészi Nyugdíjintézetnek.
Feltétlenül szükséges, az állami közoktatási törvény szerinti egyházi engedély (püspöki hozzájárulás) megadásánál annak rögzítése, hogy lelkészi vagy világi jogviszonyról van-e szó.
Amennyiben a lelkészi diploma alapján keletkezik a jogviszony, abban az esetben az egyházi engedélyt kirendelésként, amennyiben világi jogviszony keletkezik, abban az esetben hozzájárulásként vagy engedélyként kell kiadni.
Egyházi jogviszony esetében kirendelés kiadásától csak akkor lehet eltekinteni, ha az adott lelkipásztor máshol is kirendelés alapján végzi szolgálatát. Ebben az esetben a párhuzamos kirendelés elkerülése érdekében püspöki engedélyt/hozzájárulást lehet kiadni.
Az egyházi engedély (püspöki kirendelés/hozzájárulás) megküldendő az illetékes személynek, az érintett intézménynek, bekebelező esperesi hivatalnak, a Református Nyugdíjintézetnek, valamint a Zsinati Hivatalnak.

forrás: http://www.reformatus.hu

A mellékletként szereplő kirendelés, hozzájárulás, szolgálati szerződés minták az alábbi linken érhetők el.

Kapcsolódó link:http://www.reformatus.hu/?cikk=1254137683Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2020. June 04., Thursday,
Bulcsú napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 21295
Összesen 2009. június 2. óta : 20009426

Ige Mellett
REPOSZT

Gyászban és reménységben

Életem jelentős részét az úgynevezett szocializmusban éltem le, s a hivatalos ideológia évtizedeken keresztül azt akarta belém sulykolni, hogy magyar református keresztyénként én egy bűnös ... ... Tovább

Dokumentumtár

Növeld a lelkészed hatékonyságát! ( 2 )

Formátum:.docx
Méret: 19.1 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

laudaciotg

Formátum:.mp3,
Méret: 6.7 MB

Tislér Géza laudációja. Laudál: Kuti Géza 

Hanganyag letöltése