Díszpolgári kitüntetés a református lelkipásztornak

Adminisztrátor, 2009-08-03 11:22:00

A Dégi Református Egyházközségben szép ünnepre készülődött a gyülekezet 2009. július 26-án. A presbitérium felterjesztésére az önkormányzat néhai Nagy Lajosnak, a gyülekezet egykori lelkipásztorának díszpolgári kitüntetést adományozott.

 

Nagy Lajos 1949 és 1976 között töltötte be a Dégi Református Egyházközség lelkészi állását, kereken 60 esztendeje. Nagyon nehéz időben kellett őrhelyére állni. A II.VH-ú sérüléseit magán hordozó gyülekezetben kellett a külső (épületek) és belső (lelki) romokat újjá építeni. A Dégen töltött közel 27 esztendő sok örömet és küzdelmet is magán viselt. Itt születtek gyermekei: Zsuzsanna és Lajos, akik innen indultak az élet rögös útjára. Neki kellett bátorítani az embereket és reményt mutatni az államosítás idején. Amikor az egyházi és családi tulajdonokat „fel kellett ajánlani”, be kellett szolgáltatni. A gyülekezet pedig megújult mint külsőségeiben – hiszen 1965-re felújították a templomot, a parókiát -, és lélekben is. Alakult egy kis imádkozó közösség azokból, akik nem csak a saját életüket tartották szemük előtt, hanem a közösségét, a gyülekezetét, a települését is. „Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról” ApCsel.28,31

Ez volt az alap Igéje Imre Bálint esperes úr ünnepi igehirdetésének is. Az igeszolgálatot követően a gyülekezet theológája, Nagy Kinga Reményik Sándor „Az én lelkipásztorom” című versével köszöntötte a jelenlevőket. A vers után gyülekezetünk „Szivárvány” kórusa szolgált, a női kar csodálatos hangján. Az egyházközség jelenlegi lelkipásztora Imre Bálint méltatta egykori elődjét. Felvillantva annak a kornak a sajátosságait. Ezt követően az önkormányzat polgármestere Petróczki Márta adta át Nagy Lajos özvegyének Sárika néninek a kitüntetésről szóló emléklapot, Szanyi Nagy Józsefné jegyző pedig egy csokor virággal köszöntötte. Sárika néni visszaemlékezései következtek, majd a család nevében köszönte meg az elismerést Nt. Nagy Lajos esperes úr, és Dr. Hoppál Péter a Pécsi Református Kollégium főigazgatója, országgyűlési képviselő. A család négy generációjának képviselői voltak jelen e csodálatos napon. Az ünnepi istentisztelet után a gyülekezeti házban szeretetvendégséggel zárult az alkalom, ahol lehetőség nyílt a régi emlékek felelevenítésére Sárika nénivel, Zsuzsával és Lajossal.

Istennek legyen hála néhai Nagy Lajos életéért és szolgálatáért.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. March 27., Monday,
Hajnalka napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 294
Összesen 2009. június 2. óta : 35567649