Élő rádiós istentisztelet közvetítése Dégről

Adminisztrátor, 2012-02-10 04:00:00

Február 12-én 10 órától a dégi műemlék református templomban hirdet Igét Imre Bálint helyi lelkész, a Mezőföldi Egyházmegye esperese, fohászt mond Szücs Sándor teológus. A kántori szolgálatot végzi és a közreműködő Szivárvány Kamarakórust vezeti Panyi Anett. Az istentiszteleten hallhatjuk az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény rézfúvós együttesét, vezetőjük Demény István. Az istentiszteletet egyenes adásban közvetíti az MR1 Kossuth Rádió.

 

 

Dég Fejér megye délnyugati részén fekszik, Székesfehérvártól hatvan kilométerre. Az Árpád-kor óta lakott terület. A Festetics család 1769-ben vásárolta meg Déget és környékét, s birtokolta egészen a második világháború végéig. A Festetics család jóvoltából műemlékekben gazdag a település. Itt található Magyarország egyik legszebb - és egyetlen látogatható - klasszicista kastélya, amelyet hazánk legnagyobb, leglátványosabb angol parkja ölel körül. A kastély az ország leggazdagabb köznemese, Festetics Antal császári és királyi kamarás megbízásából épült, aki a tervezéssel a magyar klasszicista építészet kiemelkedő képviselőjét, Pollack Mihályt bízta meg.

 

A falu közepén folyik át a Bozót-patak, amelynek hídján keresztülhaladva a református templom, majd a római katolikus templom tűnik fel. A felvilágosult világnézetű földesúr, gróf Festetics Lajos római katolikus vallású volt, református jobbágyait mégis arra biztatta, hogy hozassanak gyermektanítót és könyörgő mestert. Biztatására 1793-ban templomépítésbe fogtak a reformátusok. A földesúr nemcsak engedélyt, hanem telket, építőanyagot és anyagi támogatást is adott az építéshez. 1794 advent első vasárnapján szentelték fel a templomot, amely a prédikátorok, a lelkipásztorok és a tanítók áldozatos munkája nyomán a 20. század elejére szűknek bizonyult. Az addig félkörívben záródó épületet karzattal bővítették, 1937-ben nyerte el jelenlegi formáját. A második világháborúban keletkezett súlyos károkat 1957-re kijavították, 1965-re pedig teljesen felújították az istenházát és a parókia épületét is.

 

A Dégi Református Egyházközség életét tekintve elmondható, hogy a hosszú évek fáradozásai nem voltak hiábavalók, kevés az ilyen aktív kistérségi keresztyén közösség. A nyilvántartott hívek száma ötszázhúsz fő. A gyülekezet harcolt azért, hogy gyermekei keresztségben, konfirmációban, esketésben részesüljenek, és szüleitől-nagyszüleitől egyházi szertartáson vegyen búcsút. A '70-es, '80-as években azonban az egyházközség a külső megújulással együtt nem tudott lelkileg is azonos mértékben megújulni. A '90-es évek elején mindenki meg volt győződve, hogy megtelnek majd a templomok kiürült padsorai, de a lelki építkezés egyre nehezebb lett, elmaradtak a keresztelők, az esketések és a konfirmációk. Ezért 1993-ban megszervezték az első bibliai nyári hittantábort, amelyet minden évben megtartanak. Hét hittancsoportban foglalkoznak a gyerekekkel - az óvodásoktól a középiskolás korosztályig. A templom orgonáját 2006-ban felújíttatták, és azóta rendszeresen zenés áhítatokat, koncerteket szerveznek. Gazdagítja a közösség ünnepi alkalmait a gyülekezet kórusa is.

 

A visszakapott épületek - a kántorlakás, a volt református iskola - lehetőséget nyújtanak a különböző alkalmak tartásához. 2000-ben szerveztek egy nagy konfirmandus találkozót, amely olyan jól sikerült, hogy azóta minden esztendőben megszervezik. Nagy élményt jelent a gyermekeknek a karácsonyi és a húsvéti bizonyságtétel, amikor a templomban a gyülekezet előtt vallhatják meg hitüket. A hittanosok rendszeresen részt vesznek az egyházmegye által rendezett találkozókon: a hittanversenyen, a MERIT - Mezőföldi Egyházmegye Református Ifjúsági Találkozón, a focikupán. Minden év pünkösd vasárnapján köszöntik az adott esztendőben tizennyolcadik életévét betöltő fiatalokat. Az idősebbek bibliaórákon, valamint adventi és böjti csendes estéken vehetnek részt. Jó kapcsolatot ápolnak a római katolikus és evangélikus testvérekkel, akikkel évente több közös alkalmunk van.

 

1996-tól testvérgyülekezeti kapcsolatot ápolnak az erdélyi Betfalva gyülekezetével. Az eltelt tizenhat esztendő alatt többször meglátogatták egymást, megismerték egymás életét, hitét, kultúráját. A közös istentiszteletek pedig lelki megerősödést jelentettek a hívek számára. Több család a gyülekezet keretein kívül is ápolja a kapcsolatot az erdélyiekkel.

 

Karcsai Nagy Éva

 

Megjelent a Reformátusok Lapja 2012. február 12-i számában (LVI. évf., 7. szám).

Kapcsolódó link:http://www.refdunantul.hu/lap/mezofoldiem/hir/lista/hirek/Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. June 13., Thursday,
Antal , Anett napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1332
Összesen 2009. június 2. óta : 41050763