Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Belesímulni Isten oltalmazó szeretetébe

2022-11-26 08:30:31 Márton Gergely

Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban zajlott az idei, háromnapos Dunántúli Gondnoki Konferencia. Értékvesztett világunkat sújtó háború, energiaválság, infláció: a találkozó fő témája a „hét szűk esztendő” volt. November 18-án kerületünk elnökségével fórumbeszélgetésre került sor, majd másnap előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.

tovább

Amit Isten elkezdett, azt be is fejezi

2022-11-25 07:39:10 Márton Gergely

A Komárom-Esztergom megyében fekvő Dad településen több száz éves múltra tekint vissza a református oktatás. Magyarország Kormányának támogatásával az iskolafenntartó gyülekezet bővítésbe kezdett, új, többfunkciós tornacsarnokot építenek. Az ünnepélyes alapkőletételre november 21-én került sor.

tovább

Hálaadás a 2022-es esztendő terméséért

2022-11-24 07:27:13 Márton Gergely

A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége és az Agrárminisztérium úrvacsorai közösséggel egybekötött alkalmon adott hálát a 2022-es esztendő terméséért. A Mosonmagyaróvári Református Egyházközség templomában Steinbach József igehirdetésében arról szólt, hogy minden időben hálával dicsérjük az Urat.

tovább

Hittel, szeretettel, reménységgel

2022-11-23 07:39:44 Márton Gergely

November 19-én adtak hálát a 85 éves korában elhunyt Péntek László nyugalmazott mezőföldi esperes életéért. A székesfehérvári Budai úti református templomban megtartott búcsúztatóra a gyászlóló család mellett a lelkésztársak, volt gyülekezeti tagok, barátok jöttek el. Steinbach József püspök arról szólt, hogy Nagytiszteletű Úr élete, szolgálata az Úrtól kapott hitéről, szeretetéről, az Őbelé vetett reménységéről tanúskodott. 

tovább

… felebarátodat, mint magadat!

2022-11-21 08:01:38 Márton Gergely

Idén a Református Szeretetszolgálat „Felebarát program” néven fogott adománygyűjtésbe. A Dunántúli Szeretetszolgálat alsóörsi Koordinációs Központjának munkatársai már megkezdték a gyűjtést, a rászorulók támogatását. A szolgálat idei évét nagyban meghatározta a kárpátaljai rászorulók támogatása. A dunántúli református közösségek a bajban lévők megsegítésében most is jeleskedtek, megközelítőleg 25 millió forint értékben ajánlottak fel adományt. A Szeretetszolgálat dunántúli tevékenységéről és az évvégi gyűjtésekről kérdeztük a koordinációs központ munkatársait.

tovább

Az Úr beszéde örökké megmarad

2022-11-17 14:29:24 Tóth Judit

A kívül-belül megújult egyházasrádóci református templomban tartotta központi reformációi istentiszteletét az Őrségi Református Egyházmegye.

tovább

A gyógyító szolgálók csendes napja

2022-11-12 07:30:45 Márton Gergely

Rendhagyó, fotómeditációs áhítatot tartott Steinbach József püspök a Bethesda Gyermekkórház munkatársainak. A gyógyító szolgálatban résztvevők minden évben összegyűlnek egy csendesnapra, hogy erősítve közösségüket szakmai, emberi és isteni találkozásoknak adjanak teret.

tovább

Suliváró - Legyél te is Talentumos!

2022-11-09 09:51:20 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A székesfehérvári Talentum Református Általános Iskola szeretettel hívja az iskolába készülő óvodásokat és szüleiket Suliváró programjukra.

tovább

Nyílt nap a Pápai Református Teológiai Akadémián

2022-11-09 07:41:57 DTRE Kommunikációs Szolgálat - PRTA

A Pápai Református Teológiai Akadémia nyílt napot szervez, hogy megismertessék az érdeklődőket a Teológián folyó munkáva, az induló képzésekről. 

tovább

Hallani, hívővé lenni, dicsérni az Urat

2022-11-08 08:12:36 Márton Gergely

„Áldott legyen az Isten ezért a 200 esztendőért, ami arra mutat, hogy az Úristen nemcsak a múltban van velünk, hanem a jelenben is, és készíti a reményteli jövőt” – mondta Steinbach József püspök Lábodon, a felújítás alatt álló templom felszentelésének 200 éves évfordulóján. Igehirdetésében arról szólt, hogy ha hitben járunk, akkor örökségünk van, Isten Jézus Krisztusban megpecsételt szeretetével visszafordíthatatlanul eljegyzett bennünket az üdvösségre.

tovább

Gyászhír

2022-11-03 10:31:22 DTRE Kommunikációs Szolgálat

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk!” (Zsolt 46,2)
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy hosszú betegség után, 85 éves korában elhunyt Nt. Péntek László nyugalmazott mezőföldi esperes.

tovább

„Az örök élet örömhíre nem csak túlvilági vigasz”

2022-11-02 13:56:57 DTRE Kommunikációs Szolgálat/mno.hu

Felértékelődik-e az élet értéke háborús helyzetben? Miért fontos az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés? Mit tehetünk, ha meggyengül a hitünk vagy eltávolodunk az Istentől, és hogyan készítsük lelkünket az adventi várakozásra? Többek között ezekről a témákról jelent meg beszélgetés a Magyar Nemzet oldalán Steinbach Józseffel, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspökével.

tovább

Az igaz ember hitből él

2022-11-02 07:35:21 Márton Gergely

A Mezőföldi Református Egyházmegye „64-es” gyülekezeti kisköre kettős hálaadásra hívta a híveket Mezőkomáromba: hálát adni a templom tetőszerkezetének megújításáért és a reformáció 505. évfordulójáért. Az október 31-i alkalmon Imre Bálint esperes az evangélium örökké érvényes aktualitásáról, a hit élő, cselekvő megigazulásáról prédikált.

tovább

Önvizsgálat a reformáció ünnepén

2022-11-01 07:34:42 Márton Gergely

„Olyan kert vagyunk-e, amely hasznos növényt terem, vagy olyan, amely tüskebokrot és bogáncskórót?” – tette fel a kérdést Máté László Tatán, a Tatai Református Egyházmegye Reformációi Ünnepi istentiszteletén október 30-án. A reformátori elvek ismerete nem lehet cél, azok csak az Istenhez vezető út útjelzői. Az ünnepi alkalmon dr. Vladár Gábor, a PRTA professzor emeritusa Kálvin egyházfegyelemi törekvéseit felidézve erősítette meg az igét, miszerint nem elég tudni, de úgy is kell élni, ahogy az Istennek tetsző.

tovább

A jövőben bízva bővítik a litéri református iskolát

2022-10-30 07:26:41 Márton Gergely

Litéren már 2016 óta napirenden van az iskola bővítésének elindítása. A tíz éve református fenntartásban működő intézményben folyamatosan növekszik a létszám. Hosszú út után végre kormányzati támogatással elkezdődhetett a beruházás. Az ünnepélyes alapkőletételen Steinbach József püspök Isten sorsunkat jóra fordító kegyelméről szólt.

tovább

Átadták a pápai Édenkertet

2022-10-28 08:53:45 Márton Gergely

Az Úrban bízó ember életét átöleli, megszilárdítja és bizonyossággal ajándékozza meg az Isten – mondta Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke az Édenkert Pápai Református Óvoda átadó ünnepségén. Kiemelte, hogy a keresztyén intézmények fő feladata, hogy átadják a gyermekeknek Isten Jézus Krisztusban közölt megváltó szeretetének örömhírét. A dunántúli reformátusság központjában átadott új óvodában száz gyermeket vezetnek ezen az úton.

tovább

Haza

2022-10-23 07:45:10 Steinbach József

tovább

Hagyomány, Identitás, Történelem konferencia

2022-10-22 13:42:41 DTRE Kommunikációs Szolgálat

HIT2022 Református egyháztörténeti konferenciák V. című konferenciája november 2-3. KRE Hittudományi kar. A kétnapos konferencia előadói a legkülönbözőbb történeti megközelítésekből vizsgálják a magyar reformátusság közel fél évezredes történetét, lehetőséget adva arra, hogy a különböző tudományágak művelői találkozhassanak és eredményeikről, nézőpontjaikról, kérdséfelvetéseikről eszmét cserélhessenek.

tovább

Gyógyító jelenlét a személyes és a közösségi kapcsolatokban

2022-10-21 15:08:30 Márton Gergely

A Dunántúli Református Akadémia célja, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről. Az idei, négyrészes sorozat központi témája: „Protestáns spiritualitás a 21. században".

tovább

2022. November 27., Sunday,
Virgil napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 1174
Összesen 2009. június 2. óta : 33890945