Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

„…ez a szabadságotok valamiképpen megütközéssé ne legyen az erőtlenek szemében.”

2020-09-27 04:00:00 Steinbach József

Egy kiállítás megnyitóján vettem részt. Újra és újra előkeveredik a súlyos vitákat és feszültségeket generáló téma: mit kezdhetünk mi a képzőművészettel, a „kiábrázolásokkal”; egyáltalán szabad-e valamit keresnünk a művészetek terén?

tovább

Hálaadó istentisztelet a veszprémi új közösségi teremért

2020-09-25 10:52:58 Balogh Ádám

Nagy ünnep volt a Veszprémi Kálvin János Parki Református Egyházközség életében a szeptember 12-én szombaton megtartott hálaadó istentisztelet. Csodálatos nyárias időben avathattuk fel, és adhattunk hálát Istennek templomunk új gyülekezeti terméért, mely az irodaszárny feletti szinten, emeletráépítéssel valósult meg.

tovább

„Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.”

2020-09-20 04:00:00 Steinbach József

(1Korinthus 4,14–21) Az apostol meginti a korinthusiakat gőgjük miatt, mert azt, amit az Úrtól kaptak, maguknak tulajdonították és „okos, hívő” önteltséggel felfuvalkodtak, másokon uralkodtak. Ismerjük az okos és hívő ember dominanciáját, aki már készen, jóllakottan, mindent tudva tekint körbe és lefelé (4,6–8). Vigyázzunk, észre sem vesszük, amikor ilyenné leszünk! (18)

tovább

Templomszentelés Herenden - Videó

2020-09-16 12:51:22

Új templommal gyarapodott a dunántúli reformátusság. Herenden, a magyar állam hathatós segítségével épülhetett meg az új templom. Az épület a világhírű porcelán manufaktúra mellett, az általuk kialakított térbe illeszkedően hívogatja az Isten hívőket. 

tovább

Beszélgetés Köntös Lászlóval a Pápa Városért Érdemérem kitüntetése alkalmából - Videó

2020-09-14 12:19:40

Pápa Város Önkormányzata a Pápa Városért Érdemérem kitüntetést adományozta Köntös László református lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője és a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója részére. 

tovább

„…Isten gyülekezetének…”

2020-09-13 04:00:00 Steinbach József

(1Kor 1,1–17) KIK TARTOZNAK ISTEN NÉPÉHEZ, egy adott helyen belül található gyülekezetéhez? 

– 1. Azok tartoznak Isten népéhez, akik felé Isten tette meg az első lépést, akiket az Úr a saját népévé tett, kiválasztó, elhívó, megszentelő kegyelme által (2). 

tovább

Ismét egy csoda Kömlődön

2020-09-11 11:27:22 Bogáth István

Hálát adtunk  az új orgonáért Kömlődön - A meghívó 2020. augusztus 29-re szólt, a kömlődi templomba. Ezen a napon került sor a kömlődi orgona felavatására hálaadó istentisztelet keretében. Isten Igéjét Máté László esperes hirdette. Ezek után Bogáth István, gondnok ismertette azt az évekig tartó folyamatot míg végre a kömlődi templomban is megszólalhatott egy valódi  orgona.

tovább

Herenden tartotta cikluszáró közgyűlését a Dunántúli Református Egyházkerület - videó

2020-09-07 11:01:12

A Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése megtartotta cikluszáró ülését Herenden. A résztvevők meghallgatták Steinbach József püspök cikluszáró püspöki jelentését, amit egyhangúlag elfogadtak és ezzel ünnepélyesen lezárták a 2015-2020-as ciklust.

tovább

„…közelebb van hozzánk az üdvösség…”

2020-09-06 04:00:00 Steinbach József

(Róma 13,8–14) – Egyszer, a három történelmi egyház püspökeinek találkozójára gyülekezve, egy protestáns püspök megszólított egy katolikus érseket: „Mondj valami jót, Érsek uram!” Az érsek így felelt: „Üdvösség!” A kérdést megelőző beszélgetéshez kapcsolódva más válaszra számítottunk: szépen haladnak az építkezések, stabil az egyházmegye, azért van eredménye az emberi erőfeszítéseinknek… Az érsek válasza azonban teológiai telitalálat lett. 

tovább

Konfirmáció és kenyéráldás a Veszprém Kálvin János Parki gyülekezeteben

2020-09-02 08:03:55 Kóródiné Demeter Orsolya

,,Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt”.  1.Tim.6,12

Bár az idei konfirmáció nem a naptár szerinti Pünkösdkor történt, számunkra Pünkösd volt.  Isten Szent Lelkének az áradását élhettük meg mindnyájan augusztus 23-án, vasárnap délelőtt a Veszprém Kálvin János Parki Református templomban. Pünkösd ott van, ahol a Szentlélek vezérel egy gyülekezeti közösséget és a Lélek ereje átjárja a szíveket.

tovább

Közlemény a koronavírus terjedésével kapcsolatban

2020-08-31 15:06:21

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérem! Tisztelt Gondnok Testvérem! Tisztelt Intézményvezető Testvérem!

A nyár végeztével, a második félév indulásakor, imádsággal gondolunk minden Gyülekezetünkre, Lelkipásztorunkra és Gondnokunkra, minden Intézményünkre, a dunántúli reformátusság egész közösségére. Bízunk az Úr megtartó kegyelmében, és ez a kegyelem arra indít bennünket, hogy ebben a rendkívüli esztendőben különösképpen odafigyeljünk egymásra.

tovább

„Uram, ki hitt a mi beszédünknek?”

2020-08-30 04:00:00 Steinbach József

(Róma 10,14–21) – Isten Igéje olyan gazdag! Mi lesz éppen hangsúlyossá egy adott igeszakaszban? 

– Az apostol a 19. zsoltárból vette az idézetet: A teremtett világ hirdeti az Isten dicséretét; az egész földkerekség beszél az Úrról (18). A 19. zsoltár azonban szól Isten kijelentéséről, Isten törvényéről, üdvözítő rendjéről; sőt, szól annak helyreállításáról, a krisztusi megváltásról is (Zsoltárok 19,15). 

tovább

„Én nyomorult ember!”

2020-08-23 04:00:00 Steinbach József

(Róma 7,14–25)  – Miért nyomorult az ember? Milyen nyomorúságról van itt szó?

– Ez a nyomorúság a bűnös, halandó ember nyomorúsága. Itt a már megtért Pál kiált fel így. Ez a szakasz a már megtért, megigazult, újjászületett, hívő ember felkiáltása: „Én nyomorult ember!” Valójában Jézus Krisztus megváltó szeretete előtt leborulva látja az ember igazán a maga nyomorúságát: a bűn, a betegség, a halál, a gonosz hatalmát. Hit nélkül az ember nem látja a maga valós, nyomorult állapotát, ezért saját magát önhitten erősnek gondolja, „aki mindenre képes...” 

tovább

Pápa Városért Érdeméremmel tüntették ki Köntös Lászlót

2020-08-21 10:09:14

Pápa Város Önkormányzata Pápa Városért Érdemérmet adományozott Köntös Lászlónak. A kitüntetést dr. Áldozó Tamás, Pápa Város Polgármestere adta át az augusztus 20-án megtartott pápai ünnepségen. Az alábbiakban közöljük az ott elhangzott méltatást. Köntös László gyűjteményi igazgató, lelkészi főjegyző életére és szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük.

tovább

„…Krisztus Jézusba kereszteltettünk…”

2020-08-20 04:00:00 Steinbach József

(Róma 6,1–11) – Eggyé lettünk a Krisztussal (5). Ez az evangélium: Velünk az Isten! (Máté 1,23) De éppen most érthető meg igazán, hogy mit jelent ez az örömhír: Velünk az Isten! Isten örök, keresztségünkben megpecsételt hűséggel velünk van, eggyé lett velünk. Tehát, eggyé lettünk Istennel, a Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadott. Eggyé lettünk Krisztussal, halálában és feltámadásában, mi is meghaltunk a bűnnek és feltámadtunk az örök életre.

tovább

Elmarad a szeptemberi egységes lelkészképesítő vizsga

2020-08-17 19:57:27

Elmarad az egységes lelkészképesítő vizsga, melyet 2020 szeptemberében tartottak volna a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa a terjedő koronavírus-járvány miatt hozta meg határozatát augusztus 17-i ülésén.

tovább

„…mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk a saját erejéből?”

2020-08-16 04:00:00 Steinbach József

– Mit ért el Ábrahám a saját erejéből? Ravasz László írja: „Ábrahám hitt Isten képtelen, észfeletti, lehetetlen ígéreteiben, és ezzel elvette az ígéretben felajánlott kegyelmet.” Ábrahámot a hite által, és nem a cselekedete, nem a teljesítménye által tekintette Isten igaznak (1Mózes 15,6). 

tovább

„…igyekszem olyan szenvedélyesen arra, hogy… hirdessem az evangéliumot.”

2020-08-09 04:00:00 Steinbach József

(Róma 1,1–15) – Milyen szenvedéllyel ír Pál. Sorai tele vannak örömmel, hálával, reményteli tervekkel. Pál magasztalja az Urat az Ő kiválasztó és önmagát kijelentő kegyelméért, Jézus Krisztus feltámadásán keresztül a megváltás evangéliumáért (1–4). 

tovább

Gyászhír - elhunyt Horváth Emil Tibor nyugalmazott lelkipásztor

2020-08-06 12:29:17

Szomorú lélekkel, de Atyánk akaratában megnyugodva, szolgálataiért Istennek hálát adva, tudatjuk, hogy Horváth Emil Tibor nagytiszteletű úr, egykori bogyiszlói, győri lelkipásztor 84 éves korában augusztus 6-án hazatért  Mennyei Urához.

tovább

Ötszáz rászoruló gyermek tanévkezdésének segítése a cél

2020-08-06 12:05:41

Radírozzuk ki a különbségeket! – elnevezéssel adománygyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat. A cél 2,5 millió forint összegyűjtése, mely 500 diák számára jelenthet segítséget az iskolakezdésben.

tovább

2020. September 28., Monday,
Vencel napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 7471
Összesen 2009. június 2. óta : 21732949

Ige Mellett

(3) „…akik engem bírálgatnak.” (1Korinthus 9,1–18)

Lám, még az apostolt is bírálgatták (1–3). Ha egy ilyen elhívott, odaadó, fizetséggel sem élő, hanem kétkezi munkából magát eltartó evangéliumi szolgá... tovább

Dokumentumtár

Bikádi László igehirdetése, Sóly, 2009.08.16.

Formátum:.doc
Méret: 94.5 KB

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

presbkonf_esp

Formátum:.mp3,
Méret: 6.2 MB

Esperesi köszöntők

Hanganyag letöltése