Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Látogatás a Belső-somogyi Lelkészi Kiskörben

2022-06-02 07:28:28 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Steinbach József püspök 2022. június 1-én látogatást tett a Belső-somogyi Lelkészi Kiskörben. A találkozónak a Lábodi Református Egyházközség adott helyszínt, a házigazda a gyülekezet lelkipásztora, Andrási Károlyné Tóth Franciska Ilona volt és részt vett rajta Hella Ferenc esperes is.

tovább

Somogyi viharkárok - adománygyűjtés

2022-06-01 13:16:28 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Steinbach József püspök 2022. június 1-én látogatást tett a csokonyavisontai gyülekezetben, megtekintette a viharkárt szenvedett templomot, imádkozva a gyülekezetért, temploma megújulásáért, lelki épüléséért. A püspökkel tartott a Somogyi Református Egyházmegye esperese, Hella Ferenc és Perák Balázs gondnok úr.

tovább

Visszatekintés négy évszázadra

2022-06-01 07:27:40 Márton Gergely

A Császári Református Templomban május 28-án ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát az egyházközség elmúlt 400 évéért, valamint a felújított gyülekezeti házért. Igét hirdetett Steinbach József püspök. A gyülekezet történeti múltjáról tartott előadást Gerecsei Zsolt esperes.

tovább

Hálaadás a keresztyén oktatásért Kaposváron

2022-05-31 07:33:49 Márton Gergely

„Öröm tölt el bennünket, örömünk teljes, mert hálát adunk, mert tiszta lelkiismerettel szolgálunk, közbenjáró könyörgést mondunk egymásért, mert testvéri közösségben vagyunk együtt, mert tiszteletet adunk és kapunk, és mert élő hitünk van a feltámadott Jézus Krisztusban” – hirdette az örömhírt Steinbach József püspök a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium harminc éves fennállásának évfordulóján megtartott istentiszteleten. Az évfordulón néhai Bellai Zoltán lelkipásztor életét és munkásságát bemutató emlékszobát avattak.

tovább

Viharkárok a Dunántúlon

2022-05-29 08:37:08 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Az elmúlt napok viharos időjárása több templomunkban tett kárt. Ablakokat tört be a jég, tetőket szaggatott meg. A csokonyavisontai református templom tornyát ledöntötte a vihar. Az egyházkerület elnökségének közleménye:

tovább

Ószövetségi szómutató szótár

2022-05-29 08:02:29 Márton Gergely

A Biblia alkalmassá tesz bennünket arra, hogy Isten dicsőségére és a másik ember javára éljünk, és Isten országát építsük ebben a földi világban, rámutatva arra az egyetlen megoldásra, amelyet csak az Úr adhat töredékes emberlétünk számára” – mondta Steinbach József az Ószövetségi szómutató szótár digitális könyvbemutatóján a Magyar Tudományos Akadémián. A Babits Antal által összeállított online kiadvány a Magyar Bibliatársulat honlapján mindenki számára ingyen elérhető.

tovább

Programajánló

2022-05-28 06:35:41 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Rádiós közvetítés Körmendről és koncert meghívó Szentgotthárdra.

tovább

Visszatekintés és hálaadás Kapuváron

2022-05-27 07:37:45 Márton Gergely

A Soproni Református Egyházközség Kapuvári Leányegyházközsége idén lett húsz éves. A megalakulásra való emlékezés alkalmával május 15-én ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak teremtő, megtartó és gyarapodó szeretetéért. Igei szolgálattal köszöntötte a gyülekezetet Steinbach József püspök.

tovább

A szeretet filozófiája

2022-05-24 07:34:47 Márton Gergely

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara által szervezett Pannon KultúrKlub májusi alkalmán a szeretetről beszélgettek a meghívott vendégek. Mi a szeretet, hogyan lehet jól vagy rosszul szeretni, mi valójában az egyik legalapvetőbb emberi érzelem ellentétpárja, vagy ki taníthat meg minket a helyes szeretetre – ezekre a kérdésekre kereste a választ a dunántúli reformátusok püspöke, a veszprémi érsek és az Érseki Főiskola rektora.

tovább

Református Zenei Fesztivál

2022-05-23 13:44:36 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Két év kihagyás után ismét református énekektől lesz hangos a budapesti belváros. A XVII. Református Zenei Fesztivált (RZF) május 27. és 29. között rendezik meg a fővárosban. A koronavírus-járvány miatt két éven át szünetelt a találkozó, amely most májusban régi és új helyszíneken támad új életre. Ebben az évben nem csupán a Református Zenei Fesztivál, hanem a Református Énekek koncertsorozat is folytatódik. A szintén két éven át szünetelt, a református énekeskönyvből merítő koncertet június 25-én rendezik a MÜPA-ban.

tovább

Zsengellér József: Egy ószövetséges homiletikája

2022-05-19 07:31:36 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Megjelent a Homiletikai tankönyvek következő kötete.

tovább

Gyászhír

2022-05-18 09:21:18 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy Csajági Dezső református lelkipásztor 103 éves korában hazatért teremtő Istenéhez.

tovább

„Adj szolgádnak rád hallgató szívet”

2022-05-14 19:15:09 reformatus.hu / Balogh-Zila Teodóra

Kárpát-medencei magyar és külföldi egyházi vezetők kértek áldást Magyarország új köztársasági elnökére a budapesti Kálvin téri református templomban május 14-én, szombaton délelőtt. A református felekezetű Novák Katalin állami beiktatása előtti ökumenikus istentiszteleten Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Az istentisztelet liturgiájában bűnvalló és könyörgő imádságok, bibliai szakaszok, zsoltáréneklés és áldásmondások is helyet kaptak.

tovább

Minden szám mögött ott van az Úr neve

2022-05-14 07:48:21 Márton Gergely

Május 12-én Ácson ülésezett az Egyházkerületi Tanács. Az ülésen Steinbach József püspök a feladatok sorában megállapította, hogy a világban zajló események tükrében szükséges a keresztyén egyháznak szembenéznie az adott helyzettel, értékelni a jelenlegi állapotot és cselekvő, imádságos elképzelést felvázolni a jövő tekintetében. A tanács megvitatta és elfogadta a 2021. évi zárszámadást. A számok is azt bizonyítják, hogy a kerületben, az egyházmegyékben és az intézményekben is felelős gazdálkodás folyik.

tovább

Esperesi értekezlet

2022-05-12 06:28:49 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége és a dunántúli egyházmegyék esperesei időről időre közösen tekintik át a folyamatban lévő ügyeket. Május 10-én ült össze legutóbb az esperesi értekezlet.

tovább

„RendezŐ” – segítség nyári táborozáshoz

2022-05-11 07:28:42 Kutasiné Molnár Boglárka

Hamarosan kicsengetnek a 2021/22-es tanévről, és megindulnak gyülekezeteinkben a táborok, ahol örömmel és evangéliummal telhet meg a gyereksereg szíve. Sok szervezési feladat és nagy előkészület előzi meg a gyülekezeti táborokat. A tábor igei tartalmához nyújt segítséget évről-évre a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (röviden KOEN) egy komplex táborvezetői anyaggal. Jó szívvel ajánlom figyelmébe minden csoportvezetőnek az ideit, melynek címe: RendezŐ!

tovább

"Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek" (Zsolt 96, 3)

2022-05-10 07:28:52 Márton Gergely

„A látható egyház és benne az épületeink is a lényegre, az értünk meghalt és értünk feltámadott Jézus Krisztusra mutatnak, az Ő megváltó szeretetére” – mondta Steinbach József püspök a Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközség új parókiájának megépüléséért tartott hálaadó istentiszteleten. A gyülekezet régi álma valósulhatott meg az épülettel. Az 1957-től önálló anyaegyházközségként működő gyülekezet lelkészei családjukkal eddig a templomban kialakított szűk tanítói lakásban éltek. Most méltó otthonuk lehet a szolgálóknak.

tovább

Jól halad a református internátus építése

2022-05-09 07:37:58 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Április 26-án egyházkerületünk elnöksége megtekintette az új internátus építésének munkálatait. Az épülete kinőtt a földből, láthatóvá vált az építmény, a szobák, helyiségek elhelyezkedése. A Pápa Városi Televízió összeállításában Steinbach József püspök ad tájékoztatást az épület paramétereiről, a jelenlegi munkálatokról és a befejezés várható időpontjáról.

tovább

Lelki éhség 6.0

2022-05-06 14:26:47 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán induló Spiritualitás és Misszió az Egyházban továbbképzés és a vele együtt haladó, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának Tanítványként a világban tanfolyama szeretettel várja az érdeklődőket MICHAEL W. GOHEEN főelőadásával a "Taníványként Isten nagy történetében" konferenciára.

tovább

Ismét megszólalt a pápai diákharang, jelezve, hogy útnak indult egy évfolyam az alma materből

2022-05-03 09:47:39 Mayerné Pátkai Tünde

Istennek legyen hála, hogy a világjárvány után, 2022. április 30-án, szombaton végre ismét a megszokott hagyományok szerint tarthattuk meg végzős növendékeink ballagását.  A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona 61 végzős növendékét reggel 7 órakor hívta utoljára iskolába az ősi diákharang. Az alsóbb évesek díszsorfalba állva adták meg a tiszteletet a templom előtti térről bevonuló ünnepelteknek, majd a 11.-esek küldöttsége adta át a feldíszített osztálytermeket a ballagóknak.

tovább

2022. October 03., Monday,
Helga napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 982
Összesen 2009. június 2. óta : 32978205