Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Hallani, hívővé lenni, dicsérni az Urat

2022-11-08 08:12:36 Márton Gergely

„Áldott legyen az Isten ezért a 200 esztendőért, ami arra mutat, hogy az Úristen nemcsak a múltban van velünk, hanem a jelenben is, és készíti a reményteli jövőt” – mondta Steinbach József püspök Lábodon, a felújítás alatt álló templom felszentelésének 200 éves évfordulóján. Igehirdetésében arról szólt, hogy ha hitben járunk, akkor örökségünk van, Isten Jézus Krisztusban megpecsételt szeretetével visszafordíthatatlanul eljegyzett bennünket az üdvösségre.

tovább

Gyászhír

2022-11-03 10:31:22 DTRE Kommunikációs Szolgálat

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk!” (Zsolt 46,2)
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy hosszú betegség után, 85 éves korában elhunyt Nt. Péntek László nyugalmazott mezőföldi esperes.

tovább

„Az örök élet örömhíre nem csak túlvilági vigasz”

2022-11-02 13:56:57 DTRE Kommunikációs Szolgálat/mno.hu

Felértékelődik-e az élet értéke háborús helyzetben? Miért fontos az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés? Mit tehetünk, ha meggyengül a hitünk vagy eltávolodunk az Istentől, és hogyan készítsük lelkünket az adventi várakozásra? Többek között ezekről a témákról jelent meg beszélgetés a Magyar Nemzet oldalán Steinbach Józseffel, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspökével.

tovább

Az igaz ember hitből él

2022-11-02 07:35:21 Márton Gergely

A Mezőföldi Református Egyházmegye „64-es” gyülekezeti kisköre kettős hálaadásra hívta a híveket Mezőkomáromba: hálát adni a templom tetőszerkezetének megújításáért és a reformáció 505. évfordulójáért. Az október 31-i alkalmon Imre Bálint esperes az evangélium örökké érvényes aktualitásáról, a hit élő, cselekvő megigazulásáról prédikált.

tovább

Önvizsgálat a reformáció ünnepén

2022-11-01 07:34:42 Márton Gergely

„Olyan kert vagyunk-e, amely hasznos növényt terem, vagy olyan, amely tüskebokrot és bogáncskórót?” – tette fel a kérdést Máté László Tatán, a Tatai Református Egyházmegye Reformációi Ünnepi istentiszteletén október 30-án. A reformátori elvek ismerete nem lehet cél, azok csak az Istenhez vezető út útjelzői. Az ünnepi alkalmon dr. Vladár Gábor, a PRTA professzor emeritusa Kálvin egyházfegyelemi törekvéseit felidézve erősítette meg az igét, miszerint nem elég tudni, de úgy is kell élni, ahogy az Istennek tetsző.

tovább

A jövőben bízva bővítik a litéri református iskolát

2022-10-30 07:26:41 Márton Gergely

Litéren már 2016 óta napirenden van az iskola bővítésének elindítása. A tíz éve református fenntartásban működő intézményben folyamatosan növekszik a létszám. Hosszú út után végre kormányzati támogatással elkezdődhetett a beruházás. Az ünnepélyes alapkőletételen Steinbach József püspök Isten sorsunkat jóra fordító kegyelméről szólt.

tovább

Átadták a pápai Édenkertet

2022-10-28 08:53:45 Márton Gergely

Az Úrban bízó ember életét átöleli, megszilárdítja és bizonyossággal ajándékozza meg az Isten – mondta Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke az Édenkert Pápai Református Óvoda átadó ünnepségén. Kiemelte, hogy a keresztyén intézmények fő feladata, hogy átadják a gyermekeknek Isten Jézus Krisztusban közölt megváltó szeretetének örömhírét. A dunántúli reformátusság központjában átadott új óvodában száz gyermeket vezetnek ezen az úton.

tovább

Haza

2022-10-23 07:45:10 Steinbach József

tovább

Hagyomány, Identitás, Történelem konferencia

2022-10-22 13:42:41 DTRE Kommunikációs Szolgálat

HIT2022 Református egyháztörténeti konferenciák V. című konferenciája november 2-3. KRE Hittudományi kar. A kétnapos konferencia előadói a legkülönbözőbb történeti megközelítésekből vizsgálják a magyar reformátusság közel fél évezredes történetét, lehetőséget adva arra, hogy a különböző tudományágak művelői találkozhassanak és eredményeikről, nézőpontjaikról, kérdséfelvetéseikről eszmét cserélhessenek.

tovább

Gyógyító jelenlét a személyes és a közösségi kapcsolatokban

2022-10-21 15:08:30 Márton Gergely

A Dunántúli Református Akadémia célja, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről. Az idei, négyrészes sorozat központi témája: „Protestáns spiritualitás a 21. században".

tovább

Nők szövetségben

2022-10-21 06:57:44 Reformátusok Lapja - Dóka Viktória

"Sok-sok asszony munkájának, szorgalmának, lankadatlan tevékenységének köszönhető, hogy Isten előtt kedvesek maradtunk, és nőszövetségünk nem került a történelem süllyesztőjébe az elmúlt három évtized alatt" – vallja P. Tóthné Szakács Zita, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke újjáalakulásuk harmincadik évfordulója apropóján. A lelkésznő szerint az Ige megértése által ismerhetjük fel missziói és diakóniai feladatainkat.

tovább

A Kántus a Musica Pannonica Reformatán

2022-10-20 14:56:19 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Szeretettel várjuk a Musica Pannonica Reformata koncersorozatunk harmadik koncertjére 2022. október 22-én 18 órakor.

tovább

Jézus Krisztus örökségében

2022-10-20 07:33:00 Márton Gergely

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak október 16-án a Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközségért, a közelmúltban felújított gyülekezeti házukért. Az épületért, amiben a fiatal közösség vasárnapról vasárnapra imádkozik és magasztalja Istenét. Az alkalmon Steinbach József püspök a jövőbe mutató reménységgel hirdette Isten igéjét.

tovább

Kálvin a mának – Kálvin Konferencia volt Pápán

2022-10-19 07:56:20 Márton Gergely

Megalakulásától, 2009 óta szervezi meg a Pápai Református Teológiai Akadémia Kálvin Kutatóintézete a Kálvin Konferenciát. Egyrészt azzal a szándékkal indították útjára, hogy ösztönözzék a Kálvinnal kapcsolatos tudományos kutatásokat, másrészt, hogy ezek az egyháztörténeti munkák ne csak az Akadémia falain belül maradjanak, hanem minden érdeklődő számára elérhetővé legyenek. 

tovább

A Pro Pannonia Reformata díjas Balogh Péter egyházmegyei gondnok méltatása

2022-10-17 20:19:15 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének 5/2022. EK. határozata alapján a Közgyűlés Pro Pannonia Reformata díjat adományozott Balogh Péternek, az Őrségi Református Egyházmegye volt gondnokának. A díj átadására 2022. október 8-án került sor Balatonfüreden.
A díjazottat Szabadi István esperes méltatta.

tovább

A Pro Pannonia Reformata díjas Nagy Csaba esperes méltatása

2022-10-17 07:10:11 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének 5/2022. EK. határozata alapján a Közgyűlés Pro Pannonia Reformata díjat adományozott Nagy Csaba esperes úrnak, aki 2009-2020 között a Somogyi Református Egyházmegye espereseként szolgált. A díj átadására 2022. október 8-án került sor Balatonfüreden.
A díjazottat Hella Ferenc esperes méltatta.

tovább

Őrizzen meg téged!

2022-10-14 13:07:27 Márton Gergely

Balatonfüreden tartotta rendes ülését a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése. Az október 8-i értekezleten meghallgatták és elfogadták az éves püspöki jelentést, az előadók beszámolóit. Döntöttek személyi kérdésekben és a pályázatok kapcsán is született határozat.

tovább

P.Tóthné Szakács Zita kitüntetése

2022-10-13 19:25:50 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Magyarországi Református Nőszövetség újjáalakulásának 30. évfordulója alkalmából tartott hálaadó ünnepségen P. Tóthné Szakács Zitát Zsindelyné Tüdős Klára díjjal tüntették ki. A kitüntetett szolgálatát dr. Svébisné Juhász Márta elnökhelyettes méltatta. A laudációt az alábbiakban közöljük, P.Tóthné Szakács Zita életére és szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük.

tovább

2023. February 03., Friday,
Balázs napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12813
Összesen 2009. június 2. óta : 34933268