Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

„Ez Júda fiai törzsének az öröksége…” (Józsué 15)

2020-04-19 04:00:00 Steinbach József

Júda törzse kapott először örökséget, és legnagyobb törzsként területe meghaladta minden más törzsét. Jákób próféciája teljesedett be itt, amit Júdáról mondott (1Mózes 49,10). Megnyugtató tudni, hinni: „mindezekre” azért volt szükség, hogy Júda törzséből megszülethessen az örök király, a Megváltó, akinek engednek majd a népek. 

tovább

Áldás békesség minden időben - pápai felvételek

2020-04-16 14:30:43

A református.hu portál internetes áhítatsorozata számára Pápán is vettek fel részeket, amelyek a reformatus.hu portálon jelennek meg. Április 15-én Farkas Gergely püspöki titkár áhítatát tették közzé, amelyet a tovább mögött tekinthetnek meg.

tovább

Nagypénteki református istentisztelet a Somogyi Református Egyházmegye lelkipásztoraival

2020-04-16 07:55:47

Kedves Olvasóink!
A Somogyi Református Egyházmegye - talán szerénységből - nem értesített bennünket arról, hogy az egyházmegye lelkipásztorai nagy gonddal megszerkesztett nagypénteki videós istentiszteletet állítottak össze. Megkésve ugyan, de aktualitását nem elvesztve adjuk most közre. Erőt ad és vigasztal. Köszönjük!

tovább

Értekezletet tartott az Esperes-Gondnoki Kar

2020-04-14 17:24:10

Steinbach József püspök vezetésével, egy internetes szolgáltatáson keresztül április 14-én értekezletet tartott az esperes-gondnoki kar. A püspök ismertette a veszélyhelyzetből fakadó legfontosabb feladatokat.

tovább

Hajlék az örökkévalóságban - Húsvét 2020

2020-04-13 15:32:52

Köntös Lászlónak a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzőjének, a Tudományos Gyűjtemények igazgatójának húsvéti gondolatait a tovább, vagy ide kattintva tekintheti meg.

tovább

„…életben hagyjuk őket…”

2020-04-12 04:00:00 Steinbach József

(Józsué 9,16–27) – Ebben az ószövetségi történetben úgy ragyog fel a feltámadott és életet ajándékozó Krisztus evangéliuma, mint pocsolyában a napsugár. Józsuénak ki kellett volna irtani a gibeóniakat, a mózesi törvény szerint (5Mózes 7,1–2). Isten akarata azonban éppen ezzel a történettel írta felül a mózesi törvény ide vonatkozó részét, hogy a feltámadott Jézus Krisztusra, az élet Urára mutathasson, és Isten eredeti, éltető szándékára (16–17). 

tovább

A Duna Televízióban közvetítendő húsvétvasárnapi református istentisztelet rendje

2020-04-09 10:26:58

Az Elnökségi Tanács kéri a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvétvasárnap reggel 9 órakor – Erdélyben és Királyhágómelléken, a romániai időszámítás szerint 10 órakor – kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, amit a budahegyvidéki református templomból közvetítenek. Igét hirdet Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egyidőben Kárpát-medence szerteA tovább mögött olvashatják az istentiszteleti rendet.

tovább

Jó lesz újból találkozni - Húsvéti interjú Steinbach József püspökkel

2020-04-09 10:16:31

Rendhagyó húsvét előtt állunk, ami nélkülözni kénytelen a templomi közösséget, a közös úrvacsorát. A járvány árnyékában megtartott ünnepről Steinbach Józseffel, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökével beszélgetett a Reformátusok Lapja.

tovább

HÚSVÉTI KÖRLEVÉL A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUSOKNAK

2020-04-07 10:26:28 Adminisztrátor

Kedves Testvérek, az Úr Jézus Krisztusban!


 „Mert ha meg is feszíttetett erőtlenségből, él Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is őbenne, élni fogunk vele együtt Isten hatalmából közöttetek.” (2Korinthus 13,4)

 

A fenti igeverssel kérünk mennyei erőt és örömöt minden Testvérünknek, nagyhéten, húsvétra készülve, ezekben a rendkívüli időkben. Az apostol arról is ír ebben a szakaszban, hogy próbáljuk meg magunkat, hogy igazán hiszünk-e; bennünk van-e Jézus Krisztus! Az apostol int, hogy ne maradjunk kipróbálatlanok! Áldott legyen az Isten, hogy a próbák alatt megerősödik a hitünk, elhívásunk, szolgálatban való örömünk! (2Korinthus 13,5) Bizony, megtapasztaljuk a magunk erőtlenségét, de még inkább megtapasztaljuk az Isten hatalmát és erejét, közöttünk. Jézus Krisztus él, és mi is élni fogunk! (János 14,19)

tovább

Úrvacsorázzunk közösen húsvétkor!

2020-04-07 08:25:39

Az Elnökségi Tanács kéri a református gyülekezetek tagjait, hogy húsvétvasárnap reggel 9 órakor – Erdélyben és Királyhágómelléken, a romániai időszámítás szerint 10 órakor – kapcsolódjanak be a Duna Televízión sugárzott ünnepi istentiszteletbe, amit a budahegyvidéki református templomból közvetítenek. Igét hirdet Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egyidőben Kárpát-medence szerte.

tovább

„…az Úr seregének a vezére vagyok.”

2020-04-05 04:00:00 Steinbach József

(Józsué 5) Megdermedt a környező népek szíve, és még a lélegzetük is elállt, amikor Isten népe megjelent közöttük. Hisszük, hogy Jézus Krisztus eljövetele óta nem dermesztő a jelenlétünk, de mégis istenfélelmet támaszt általunk az Úr ott, ahol élünk (1). 

tovább

Messianizmusok

2020-04-05 04:00:00 Köntös László

Sorra jelennek meg a különféle utópiák arra vonatkozóan, hogy ez a világjárvány mennyiben és hogyan fogja megváltoztatni az ember történetét? Folyik a spekuláció a jövőről, s kitapintható valamiféle alig rejtett csodavárás, amelynek az a tartalma, hogy a vírus leküzdése után semmi sem lesz olyan, mint előtte volt.

tovább

Megjelent a Dunántúli Református Lap húsvéti száma

2020-04-02 09:28:23

A tovább mögött online olvasható a Dunántúli Református Lap húsvéti száma.

tovább

Istentiszteleti ajánlások a krízishelyzetben

2020-04-01 11:47:21 Adminisztrátor

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa március 30-án tartott megbeszélésén áttekintette a koronavírus-járvány kapcsán tett kormányzati és közegészségügyi intézkedéseket és azok hatását istentiszteleti életünkre és gyakorlatunkra. A szükséghelyzet és a korlátozó intézkedések idejére, és kizárólag addig, az alábbi javaslatokkal szeretné segíteni egyházunk igehirdetői, vigasztaló és lelkigondozó szolgálatát, beleértve az úrvacsorai közösség gyakorlásának lehetőségét és a temetési szolgálatok végzését.

tovább

Döntések veszélyhelyzetben

2020-03-31 11:44:52

Elhalasztják az áprilisi zsinati ülésszakot, a Zsinati Tanács májusi ülését, valamint az egységes lelkészképesítő vizsgát, továbbra is fizetik a lelkészi nyugdíjkiegészítést és a hittanpénzeket – határozott hétfői ülésén a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa. A testület a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel ezentúl minden hétfőn, szükség esetén pedig akár gyakrabban is ülésezik, hogy azonnal reagálhasson a felvetődő problémákra.

tovább

„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép…”

2020-03-29 04:00:00 Steinbach József

(Példabeszédek 29) - Tényleg „vadulunk”! Ez a „vadulás” mindenhol tapasztalható: a bürokrácia embertelen rengetegében, az „elektronikus világ” irányításában, a feladatok végtelen sorában és könyörtelenségében, az emberi kapcsolatokban. 

tovább

I M Á D K O Z Z U N K!

2020-03-28 16:34:37

 

Örökkévaló Isten,
mivel Te hűséges vagy,
engedd meg,
hogy mi is hűségesek maradhassunk!
Hűségesek a könyörgésben!
Hűségesek a gyümölcstermésben!
Hűségesek a Terád várakozásban,
hogy jöjjön el a Te országod!

tovább

Körlevél a Dunántúli Református Egyházkerület területén szolgáló intézményeknek

2020-03-27 07:53:04 Adminisztrátor

Nagytiszteletű Intézményfenntartó! Nagytiszteletű Intézményvezető Asszony / Úr! Tisztelt Intézményvezető Asszony / Úr! Kedves Testvéreink!

Szeretnénk megköszönni a Dunántúli Református Egyházkerület területén szolgáló minden református intézményünk helytállását, ezekben a nehéz időkben!

Köszönjük, hogy minden országos felhívásra azonnal reagáltak, mindent a törvényes rendben tettek.

tovább

Tisztító- és fertőtlenítőszer csomagok a dunántúli gyülekezeteknek

2020-03-25 11:08:01

Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr! Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony! Kedves Szolgatársaink!

Amint korábbi levelünkben jeleztük a Mezőörsi Református Egyházközség  200 darab, egyenként 63.500.-Ft összegű tisztító- és fertőtlenítőszer csomagot ajánlott fel a dunántúli református gyülekezetek és intézmények részére. A csomag vízszintes és függőleges felületen is használható fertőtlenítőszert, valamint kézfertőtlenítőt tartalmaz.

tovább

2020. September 28., Monday,
Vencel napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6505
Összesen 2009. június 2. óta : 21731983

Ige Mellett

(3) „…akik engem bírálgatnak.” (1Korinthus 9,1–18)

Lám, még az apostolt is bírálgatták (1–3). Ha egy ilyen elhívott, odaadó, fizetséggel sem élő, hanem kétkezi munkából magát eltartó evangéliumi szolgá... tovább

Dokumentumtár

FGY121021

Formátum:.doc
Méret: 58.0 KB

Faust Gyula igehirdetése

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

Gyülekezeteink és a Dunántúli Református Egyházkerület szolgálata

Formátum:.mp3,
Méret: 61.8 MB

Steinbach József előadása a Dunántúli Református Akadémián, a Pápai Református Teológiai Akadémia dísztermében, 2016. április 23-án. A Dunántúli Református Akadémiát a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia indította el, hogy gyülekezeti tagoknak, érdeklődőknek közérthetően, de mégis tudományos alapossággal tanítást adjon hitünk alapvető kérdéseiről.

Hanganyag letöltése