Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

„Ne legyünk néma egyház!” Megalakult egyházkerületünk új közgyűlése

2021-01-30 07:19:26 Horváth Andrea

A Dunántúli Református Egyházkerület új közgyűlése január 29-én alakult meg Pápán. Mint arról korábban már tájékoztatást adtunk, az egyházkerület presbitériumai ismét Steinbach József balatonalmádi-balatonfűzfői lelkipásztort választották meg a kerület püspökévé, aki immár püspöki szolgálatának harmadik ciklusát kezdi meg. Az új főgondnok dr. Nemes Pál nagykanizsai gondnok lett. A közgyűlés a Választási Bizottság jelentését megerősítette. A közgyűlésen került sor további tisztségviselők megválasztására. Ennek eredményéről külön táblázatban számolunk be. Újdonság, hogy a módosított Választójogi Törvény rendelkezésének megfelelően a közgyűlés választotta meg az egyházkerületi lelkészi és világi főjegyzőt. Az egyházkerület elnökségének javaslatára az új lelkészi főjegyző Máté László komáromi lelkipásztor, a világi főjegyző Szabó Gábor fehérvárcsurgói gondnok lett. A közgyűlés létrehozta az egyházkerületi tanácsosi és az egyházkerületi kommunikációs igazgatói tisztséget. Az elnökség javaslatára a közgyűlés az előbbi tisztségre Farkas Gergely püspöki titkár-hivatalvezetőt, míg az utóbbira Köntös László volt lelkészi főjegyzőt, a Dunántúli Református Lap és a kerületi honlap felelős szerkesztőjét választotta meg. A közgyűlésen Steinbach József méltatta a leköszönő dr. Huszár Pál főgondnok, zsinati világi elnök szolgálatát.

tovább

Istennek a terve reményteljes jövőt hordoz

2021-01-26 07:39:04 Márton Gergely

„Ragyogjatok Isten dicsőségére! Ragyogjon világosságunk, s ez jobbítsa meg világunkat Isten Szentlelke által az Ő dicsőségére!” Így köszöntötte év elején a Pápai Református Egyházmegye minden gyülekezeti közösségét nagytiszteletű ifj. Márkus Mihály. A pápai lelkipásztor nagytiszteletű Tóth Andrást váltotta az esperesi szolgálatban. Vele és Tóth József egyházmegyei gondnokkal beszélgettünk terveikről.

tovább

Csodálkozzunk rá Isten szeretetére!

2021-01-18 09:46:40 Farkas Zsuzsanna

„Isten szeretete túlmutat a földi életen, amelynek minden mozzanatát az örök élet tágasságába helyezi” – fogalmazott Steinbach József püspök az idei ökumenikus imahét nyitó istentiszteletén.

tovább

Legyünk egymásért imádkozó közösséggé!

2021-01-18 06:35:21 Márton Gergely

A lezajlott tisztújítás eredményeként a Veszprémi Református Egyházmegye választott új esperese nagytiszteletű Szabó J. Róbert lelkipásztor lett. Vele, és a szintén most megválasztott egyházmegyei gondnokkal, Bollók Gyulával beszélgettünk.

tovább

Folyamatos megújulás Krisztus evangéliumában

2021-01-15 19:50:55 Márton Gergely

A Mezőföldi Egyházmegyét továbbra is nagytiszteletű Imre Bálint vezeti esperesként. A dégi református lelkipásztornak ez lesz a harmadik ciklusa, újraválasztása megerősíti azt a képet, amit láthatunk: egy dinamikusan fejlődő, jól szervezett, a megújulásra képes egyházmegyét. Vele és a megválasztott egyházmegyei gondnokkal, Kovács Jánossal beszélgettünk. 

tovább

A Pápai Református Teológiai Akadémia felvételi hirdetménye a 2021/2022-es tanévre

2021-01-14 07:10:58 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Pápai Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2021/2022-es tanévre református teológia osztatlan, és katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakjaira, állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre.

Jelentkezési határidő 2021. február 28.

tovább

Megjelent a Confessio 2020/4. száma

2021-01-09 14:34:11 Adminisztrátor

A Confessio legújabb számának főtémája: A református egyház és küldetése a 2020-as években Magyarországon. A meditációt Steinbach József, a bevezető tanulmányt pedig Köntös László írta.

A Confessio teljes száma itt olvasható: http://confessio.reformatus.hu/

tovább

Pálma díjat alapított a Somogyi Református Egyházmegye új elnöksége

2021-01-09 14:19:13 Hella Ferenc

A Somogyi Református Egyházmegye újonnan megválasztott elnöksége 2020. december 20-án, Nagykanizsán megalapította a Pálma díjat. A célkitűzésünk, megköszönni és elismeréssel tisztelegni a Somogyi Református Egyházmegyében szolgálatot teljesítő lelkipásztorok, hitoktatók, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, kántorok, gondnokok és presbiterek előtt, akik hűséges igyekezettel és engedelmes lélekkel végezték több évtizedes munkájukat-szolgálatukat gyülekezeteik épülésére és javára, Isten dicsőségére.

tovább

Esperes-gondnoki értekezlet

2021-01-08 13:33:42 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Megtartotta első közös értekezletét a Dunántúli Református Egyházkerület és az egyházmegyék megválasztott elnöksége a január 29-én tartandó alakuló közgyűlésre való felkészülés jegyében.

tovább

Alakuló közgyűlés

2021-01-07 09:35:40 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület alakuló közgyűlése január 29-én lesz Pápán. Ennek a közgyűlésnek a feladata a múlt évben lezajlott egyházkerületi választások eredményének megerősítése, és a hatáskörébe utalt tisztségviselők megválasztása a következő hat éves ciklusra.

tovább

„Csak veletek léptem közösségre…”

2021-01-03 04:00:00 Steinbach József

(Ámósz 3) Isten közösségre lépett velünk! (2) Mindent innen szemléljünk! Ez a közösség megtartó közösség, mint amikor az erősebb megtartja a gyengébbet. Az Úr erős Isten, a legerősebb, aki hordozza, megtartja, megőrzi gyenge, kiválasztott népét, minket.

tovább

A kevés is elég lehet

2020-12-30 10:59:26

– Azt remélem, az idei karácsony arra teremt lehetőséget, hogy az Istennel való szövetségünket ne csupán intellektuális kalandként vagy érzelmi élményként éljük meg – fogalmaz Barta Zsolt. A Pápai Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Intézetének docensét, a Rédei Református Egyházközség lelkipásztorát a koronavírus-járvány miatt elmaradó alkalmakról, a személyes adventről és saját karácsonyáról kérdezte a Reformátusok Lapja.

tovább

„De népét megoltalmazza az Úr…”

2020-12-27 04:00:00 Steinbach József

(Jóel 4) Ez a „de” az Isten megmagyarázhatatlan kegyelme. Isten népe nem különb a többi népeknél. Isten haragja mégsem éri el. Sőt, Isten oltalmazza, megszabadítja népét (14–17), és az örök ország bőségével áldja meg őket már e-világban (18–21). Isten úgy oltalmazza népét és annak országát, mint saját tulajdonát (9–13). Ezért, aki az Isten népét bántja, az Istent magát bántja (1–7). Ugyanakkor ez, népe számára, csak alázatot és krisztusi szolgálatot jelent.

tovább

Karácsony marad

2020-12-25 09:45:14 Köntös László

Amikor e sorokat írom (december 3.), jóformán csak az a beszédtéma, hogy milyen karácsonyunk lesz? A vírus mindent kiszámíthatatlanná tesz, az biztos. Az nem kérdés, hogy az ünnepek alatt is velünk marad, az viszont igen, hogy mennyire tudjuk majd megfékezni. Egy a biztos, hogy a fertőzések miatt minden bizonytalan.

tovább

Gyertyagyújtás a Refiben - videó

2020-12-23 19:14:25

https://youtu.be/AJZweJw8tmk

tovább

Új internátusa lesz a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziumának

2020-12-22 12:55:40

Magyarország Kormánya 1.856.901.503,-Ft-al támogatja a Dunántúli Református Egyházkerület által fenntartott Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma új internátusának felépítését.

tovább

A megtartó kegyelemben bízva

2020-12-21 08:40:08 Márton Gergely

Sokan érzik úgy, hogy forduljon már át a naptár, jöjjön a következő év. Nehézségekben bővelkedett a 2020-as esztendő. A történelembe úgy fog bevonulni ez az év, mint a koronavírus éve. Új szavak épültek be a köznyelvbe, pandémia, karantén. Az egyház életébe is változást hozott ez a helyzet. De ha az év mérlegét megvonjuk, akkor lehet, hogy az élet igen, de a hit nem került karanténba. A Dunántúli Egyházkerület e rendkívüli állapot évében a veszteségek mellett is tudott gyarapodni. Új templomok épültek, számos ingatlan újult meg, sikeres pályázatok zajlottak, rendben lezajlott a tisztújítás, és a hitélet is működött. Főtiszteletű Steinbach József püspök úrral értékeljük az évet.

tovább

„Ne legyen senki parázna vagy közönséges lelkületű, mint Ézsau…”

2020-12-20 04:00:00 Steinbach József

(Zsidókhoz írt levél 12,12–17) 

A parázna, közönséges, érzéki kívánság lelkülete mindazt jelzi, amellyel az ember egy gerjedelem hevében képes mindent beáldozni: a legszentebb kapcsolatait, az Isten áldását, mindent. 

tovább

"Mindenkor bízunk"

2020-12-14 09:43:28

Egy püspök feleségének sincs könnyű dolga a karácsony előtti hetekben. A parókián, a gyülekezetben és a családi mindennapokban is bőven akad tennivaló. Steinbachné Cenkvári Klára arról mesél, hogyan tervezi meg előre az ünnepi előkészületeket, hogy az advent valóban megszentelt várakozás legyen. De az is kiderül, hogy mi egy püspök feladata otthon, december 24-én - a Református.hu interjúja.

tovább

2021. April 12., Monday,
Gyula napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 11973
Összesen 2009. június 2. óta : 24580452

Ige Mellett

(10) „Azután elindultak Izráel fiai, és tábort ütöttek Óbótban.” (4Mózes 21,10–35)

Érdemes elővenni a térképet, és nyomon követni azt az útvonalat, amit a szentíró elénk tár (10–15). Az útvonalat más igeszakaszok bevonásával lehet po... tovább