Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Jézussal az úton – presbiteri konferencia Ácson

2022-05-03 07:31:15 Márton Gergely

Istentől elhívott, az Úrral élő kapcsolatot ápoló, áldozatvállaló, aktív, együttműködésre képes presbiteri szolgálatra van szüksége a gyülekezeteknek – mondta Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok Ácson, a Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciáján. A vírushelyzet miatti hosszú kihagyás után megtartott alkalmon elemezték az elmúlt időszakot és tekintettek előre. A tanácskozáson bemutatkozott a megújult Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke, Bor Imre.

tovább

„Ismeretátadás és hitépítés az általános iskolai hittanoktatásban" - dunántúli lelkésztovábbképző tanfolyam május 19-20

2022-04-27 13:43:36 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Szeretettel és örömmel értesítjük lelkipásztor testvéreinket, hogy ebben az esztendőben is megtartjuk tavaszi lelkésztovábbképző tanfolyamunkat!  A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2022. május 19-20 között.A lelkésztovábbképző tanfolyam témája: „Ismeretátadás és hitépítés az általános iskolai hittanoktatásban." 

tovább

Zajlanak a munkák az új internátus építkezésén

2022-04-26 12:18:19 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Látványos szakaszába érkezett a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma nagy projektje. Az új internátus épülete kinőtt a földből, láthatóvá vált az építmény, a szobák, helyiségek elhelyezkedése. Április 26-án egyházkerületünk elnöksége megtekintette az építkezés jelenlegi állapotát.

tovább

A húsvéti csodát nem magyarázni, hanem hinni kell

2022-04-17 09:29:28 Magyar Nemzet - Kincses Krisztina

Egy kimerült és elfáradt, ugyanakkor a megújulás reményével teli társadalom készült a húsvét ünnepére. A nagypénteki kereszt azt üzeni, hogy az élő Isten szeretete nélkül semmi nem működik. Mi, emberek, elveszett állapotban vagyunk önző és gyarló életünk gondjaival. A kereszt önvizsgálatra, bűnbánatra hív - mondta a Magyar Nemzetnek Steinbach József református püspök.

tovább

A kegyesség látható ereje

2022-04-13 07:29:49 Márton Gergely

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak Ászáron a kívül-belül megújult templomukért és nagytiszteletű Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztor háromévtizedes hűséges szolgálatáért. Az április 8-i alkalmon Steinbach József hirdette az igét.

tovább

Segítségünk az Úrtól jön

2022-04-12 08:07:31 Márton Gergely

Hálaadó istentiszteleten mondtak köszönetet az Úr megtartó, segítő kegyelméért Neszmélyen, a helyi református iskolában. Tíz éve szolgálhat az Isten dicsőségére és a gyermekek javára a Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium. Köszönet és hála az Úrnak a gyermekekért, a szülők bizalmáért, az intézményben szolgáló tanárokért, a fenntartó Tatai Református Egyházközségért – mondta igehirdetésében Steinbach József püspök.

tovább

Öregdiák találkozó a Pápai Református Teológiai Akadémián

2022-04-12 07:26:19 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Pápai Református Teológiai Akadémia szeretettel várja öregdiákjait családtagjaikkal együtt 2022. május 14-én, szombaton öregdiák találkozóra. Részvételi szándékukról legkésőbb 2022. május 6-ig értesítsék a Rektori Hivatalt!

tovább

Segítség

2022-04-10 14:45:36 Steinbach József

Steinbach József Virágvasárnapi imádsága


tovább

Az Istentől ihletett élet gyümölcsei

2022-04-05 07:53:37 Márton Gergely

„Azért kaptátok ezt a gyülekezeti házat, hogy rendszeresen összegyűljetek egymás hite által épülve Isten igéje köré, és meghalljátok az Ő teljességet, megtartást ajándékozó szavát a Jézus Krisztusban, a tanítást, a feddést, a megjobbítást, hogy ihletett emberek legyetek és másokat is felemeljetek” – mondta Steinbach József püspök Bokodon, az új gyülekezeti házért tartott hálaadó Istentiszteleten.

tovább

A beszélő Köntös

2022-04-04 10:18:29 reformatus.hu - Fekete Zsuzsa

Magyar református keresztyén – így jellemzi magát. Konzervatív gondolkodó, az elmúlt években publicisztikák százait írta meg, amelyekre a világi sajtó is felfigyelt, munkáit folyamatosan szemlézik a világi lapok. Felvállalja a vitákat, és nem fél attól sem, hogy besorolják valamelyik politikai párt mögé. Köntös László református lelkipásztor, publicista úgy fogalmaz, hogy bármiről is ír, minden mögött a legfontosabb témája áll: az egyház és a keresztyénség.

tovább

Nemzetközi Comenius konferencia a Pápai Református Teológiai Akadémián

2022-04-03 07:50:11 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Pápai Református Teológiai Akadémia ad helyet 2022. április 20. és 23. között a holland, kelet- és közép-európai protestáns teológiai egyetemek kétévente tartott konferenciájának, a Comenius konferenciának (COMENIUS: Commissie voor Oost/Midden-Europese en Nederlandse Inter-Universitaire Samenwerking, Bizottság a Kelet- és Közép-Európai és Holland Egyetemek Közötti Együttműködésért).

tovább

Nyilatkozat az áprilisi 3-ai országgyűlési választás előtt

2022-04-01 15:09:51 reformatus.hu

A Magyarországi Református Egyház vezetősége nyilatkozatban biztat arra, a hívek éljenek demokratikus jogaikkal, és vegyenek részt az április 3-ai választáson. „A megváltás nem emberi erő által, hanem Jézus Krisztus által történik. Ezért szabadok vagyunk azt vizsgálni, kinek az értékrendje és cselekedetei állnak közelebb a Szentíráshoz, tudva, hogy az emberi hibáktól és bűntől egyetlen kormányzat sem mentes, mint ahogy mi magunk sem – áll a közleményben, amelyet teljes terjedelmében közlünk.

tovább

A Balatonalmádi Nádas Református Óvoda tájékoztató délutánja

2022-04-01 07:19:11 Márton Gergely

Egy óvoda létrehozása nemcsak annyiból áll, hogy felépítünk egy épületet. Ez is jelentős feladat, de ami még fontosabb, az a nevelési program összeállítása és a szülőkkel való találkozás, kapcsolattartás. A Balatonalmádi Nádas Református Óvoda épülete hamarosan elkészül, a program szakmai összeállítása megtörtént. Szeptembertől elindulhat az első nevelési év. A jelentkezések megindultak, ezért az ovi vezetősége úgy, gondolta ideje van az szülőkkel való első találkozásra. Március 28-án tájékoztatóra várták őket a református templomba.

tovább

Legyünk násznép, lássák rajtunk a krisztusi örömöt

2022-03-29 07:25:52 Márton Gergely

„Ne a saját éltünkben keressük Istennek a lábnyomait, hanem Krisztusnak az életében keressük a saját életünket. Erre való a böjt” – mondta Balog Zoltán püspök Balatonarácson. Böjt negyedik vasárnapján a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke mellett Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke is szolgált a Balaton-parti település több száz éves templomában.

tovább

Újabb dunántúli adomány ért célba Kárpátaljára

2022-03-26 07:01:54 Márton Gergely

Hétfőn a Pozsonyi Református Egyházmegye és a Magyar Református Szeretetszolgálat közreműködésével a Dunántúli Református Egyházkerület közel hét tonna adománya jutott el Técsőre, a técsői és a rahói református gyülekezetek, valamint a Técső Református Líceum támogatására.

tovább

A növekedést Isten adja

2022-03-25 07:13:11 Márton Gergely

Az Országos Óvoda Program keretében Móron református óvoda és minibölcsőde épül. Március 22-én ünnepélyes istentisztelet keretében helyezték el az intézmény alapkövét. „Az alapkő letétele ebben a nehéz időben mindenképpen annak a reménységnek a kifejezője, hogy hiszünk a megoldásban, a jövőben, hiszünk az Úr megtartó kegyelmében” – mondta Steinbach József püspök igehirdetésében.

tovább

Ülésezett az Egyházkerületi Tanács

2022-03-24 07:08:21 Márton Gergely

Március 23-án Pápán ült össze kerületünk tanácsa. Értékelést és előretekintést hallgattak meg Steinbach József püspöktől, megtárgyalták és elfogadták a költségvetést. Beszámolónkat olvashatják az ülésről.

tovább

Hálaadás hazánk legrégebbi falusi templomának megújulásáért

2022-03-23 07:31:25 Márton Gergely

A templom megújításáért adtak hálát Sólyban. Az épület első írásos emléke 1009-ből származik, 2013-ban felvették a történelmi emlékhelyek közé is. Az ünnepi alkalmon Steinbach József püspök hirdette az igét: „Segítségre van szükségünk, és ebben a felújított, gyönyörű templomban az Isten igéje azt üzeni nekünk, hogy segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta”.

tovább

… Hanem cselekedettel és valósággal

2022-03-17 07:09:46 Márton Gergely

A Dunántúli Református Egyházkerület eddig két nagy adományszállítmányt juttatott el a rászorultaknak. Először közel nyolc tonnát vittek a Magyar Református Szeretetszolgálat keretein belül. Ebből Záhonyban 300 úticsomagot osztottak szét a vonatokon, és a szolgálat ottani menekültpontját támogatták meg. Vittek az adományokból Ebesre is, a Szeretetszolgálat raktárába. A második szállítmányt humanitárius folyosón keresztül vitték Kárpátaljára. Alsóörsön jártunk a szervezet dunántúli gyűjtőpontján, ahol Dr. Kálmán Csaba lelkipásztorral, a Magyar Református Szeretetszolgálat dunántúli kurátorával beszélgetünk.

tovább

Isten országának hírnöke

2022-03-16 07:40:41 Márton Gergely

A celldömölki megüresedett lelkipásztori szolgálatra Major Lehelt választotta tavaly novemberben a gyülekezet lelkészválasztó közgyűlése. A lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre március 12-én került sor. Igét Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett.

tovább

2022. October 03., Monday,
Helga napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 920
Összesen 2009. június 2. óta : 32978143