Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

„A Miatyánk a kortárs magyar művészetben" - A Pannonia Reformata Múzeum kiállítása

2020-05-18 15:33:04

Lőrincz Zoltán „A Miatyánk a kortárs magyar művészetben" címet viselő kiállítását eredetileg húsvét előtt, a nagyhéten nyitottuk volna meg, ám a koronavírus járvány miatt ez sajnálatos módon meghiúsult.

tovább

„Amikor imádkoztok…”

2020-05-17 04:00:00 Steinbach József

AZ IMÁDSÁGRÓL… – 1. Jézus nem azt mondja, hogy a nyilvános imádság képmutatás. Az öncélúan magamutogató, farizeusi kirakat-kegyesség a képmutató. Az ember nyomorúságos természetének része a képmutatás, amely csak a „kirakatra” ügyel, ami „haszonnal kecsegteti az üzletet”, de arra már nem figyel, ami a „raktárban” van. A nyilvános imádság fontos és szükséges: mert hitvallásunk része, nem szégyellve hitünket, kegyességünket (5). 

tovább

Nyissák meg a templomokat vidéken!

2020-05-11 15:31:00

Nyissák meg a templomokat vidéken – ezt javasolja a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa. A testület május 11-i ülésén hozott állásfoglalása szerint „hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével.

tovább

„Boldogok…”

2020-05-10 04:00:00 Steinbach József

(Máté 5,1–12) A BOLDOGSÁGMONDÁSOKRÓL – 1. A „boldog” kifejezés itt nem egy megállapítás, hanem egy magasztaló üdvözlés lerövidített formája: „Üdv annak, akit boldognak lehet nevezni, ezért boldogan lehet dicsérni.” Isten az, aki boldog, önmagának elégséges, és akinek kegyelme abban mutatkozik meg, hogy üdvösséges boldogságát nekünk ajándékozza, a Jézus Krisztusban. A Hegyi Beszéd felépítése is ezt a mennyei megajándékozottságot hangsúlyozza. 

tovább

Áldás békesség minden időben - pápai felvételek

2020-05-08 10:10:58

A református.hu portál internetes áhítatsorozata számára Pápán is vettek fel részeket, amelyek a reformatus.hu portálon jelennek meg. Május 8-án ifj. Márkus Mihály, a Pápai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatát tették közzé, amelyet a tovább mögött tekinthetnek meg.

tovább

Vigyázzunk egymásra továbbra is! - A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsának közleménye

2020-05-04 16:36:17

Továbbra se menjenek templomba és ne tartsanak istentiszteleteket a gyülekezeti közösség részvételével – ezt kéri a Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa a gyülekezetektől és lelkipásztoroktól. A testület május 4-én ülésezett és az alábbi közleményt tette közzé:

tovább

„…eljöttünk, hogy imádjuk Őt.”

2020-05-03 04:00:00 Steinbach József

(Máté 2,1–12) IMÁDNI…

– 1. Imádni csakis az egyetlen, élő Istent lehet. Imádat csakis az Úrnak jár. Amikor a napkeleti bölcsek azért tesznek meg hosszú és veszélyes utat, hogy imádják a „királyt”, akkor ezzel azt hirdetik meg, arról tesznek vallást, hogy Jézus az Isten Fia (1–2). 

tovább

Áldás békesség minden időben - pápai felvételek

2020-05-01 09:28:16

A református.hu portál internetes áhítatsorozata számára Pápán is vettek fel részeket, amelyek a reformatus.hu portálon jelennek meg. Május 1-én Forrai Beatrix lelkipásztor, a Püspöki Hivatal munkatársának áhítatát tették közzé, amelyet a tovább mögött tekinthetnek meg.

tovább

Május 3-ig szünetelnek az egyházi alkalmak

2020-04-30 18:29:06

Összhangban Magyarország Kormánya április 30-án hozott intézkedéseivel a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a koronavírus járvánnyal összefüggésben azt kéri, hogy május 3-ig az elnökség március 16-án tett javaslatát kövessék. Eszerint kérjük a gyülekezeteket, hogy május 3-ig továbbra is szüneteltessenek minden egyházi alkalmat, istentiszteleteket.

tovább

Békesség zárt ajtók mögött is

2020-04-29 09:19:01

A Generális Konvent elnökségének körlevele a koronavírus-járvány idején

tovább

Pápai refisként a Refitől távol, de mégis a Refiben

2020-04-27 11:43:39 Brenner Boglárka

2020.04.26-a. Hat hete nem léptem át társaimmal együtt a Református Gimnázium kapuját. Sorolhatnám a negatív hatásait ennek az időszaknak, de elhatároztam, hogy nem ezt teszem. Mindenkitől hallom, hogy milyen nehéz, és persze mindenki érzi azt a félelmet, amit ez az időszak hozott. Mindenki félti szüleit, nagyszüleit, a betegségben szenvedőket, és ha nehéz is, rávesszük magunkat az otthonmaradásra.

tovább

„Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és mindenben az Ő útjain járjatok…”

2020-04-26 04:00:00 Steinbach József

(Józsué 22,1–8) Az Úr, a mi Istenünk szeret bennünket. Ezt a szeretetet egyszülött Fiában mutatta meg az Isten. Ez a szeretet legyőzte a bűn zsoldját, a halált. Ebből a szeretetből élünk minden nap. Ez a szeretet az örök élet bizonyosságából fakadó szeretet, amely felülír mindent: minden gyarló emberi érdeket, minden itteni önző küzdelmet és harcot. 

tovább

Egészségügyi védőeszköz adomány szeretetszolgálati intézmények részére

2020-04-23 11:09:40

Szűcs Attila a Dunántúli Református Egyházkerület zsinati képviselője, a Dadi Református Egyházközség presbitere, az Eurotrade Kft igazgatója 10.000 szájmaszkot és 5.000 pár kesztyűt ajánlott fel a Dunántúli Református Egyházkerület részére.

tovább

Tájékoztatás a Református Egyházi Napok Dunántúl - REND fesztiválról

2020-04-21 11:17:09

A Dunántúli Református Egyházkerület 2020. április 16-20 között megtartott online tanácsülésén, az alábbi előterjesztés szerint, teljes egyhangúsággal határozatot hozott a 2020. évi Református Egyházi Napok Dunántúl - REND fesztivállal kapcsolatban.

tovább

Gondolatok a koronavírusról

2020-04-20 09:12:38 Dr. Huszár Pál

Első gondolatom bizony az, hogy „de jól meglettünk volna nélküle.” Kétségtelenül nem hiányzott senkinek, sem a jómódúaknak, még kevésbé a szűkölködőknek. Amikor először ismerkedtünk a fogalommal, meglehetősen távolinak tűnt, hiszen először Kínában jelentkezett. Akkor még azt reméltük, távol is marad tőlünk. Nem így történt, hiszen ma már világjárványról kell beszélnünk sokszázezer, immár kétmillió feletti megbetegedéssel, soktízezer halottal.

tovább

„Ez Júda fiai törzsének az öröksége…” (Józsué 15)

2020-04-19 04:00:00 Steinbach József

Júda törzse kapott először örökséget, és legnagyobb törzsként területe meghaladta minden más törzsét. Jákób próféciája teljesedett be itt, amit Júdáról mondott (1Mózes 49,10). Megnyugtató tudni, hinni: „mindezekre” azért volt szükség, hogy Júda törzséből megszülethessen az örök király, a Megváltó, akinek engednek majd a népek. 

tovább

Áldás békesség minden időben - pápai felvételek

2020-04-16 14:30:43

A református.hu portál internetes áhítatsorozata számára Pápán is vettek fel részeket, amelyek a reformatus.hu portálon jelennek meg. Április 15-én Farkas Gergely püspöki titkár áhítatát tették közzé, amelyet a tovább mögött tekinthetnek meg.

tovább

Nagypénteki református istentisztelet a Somogyi Református Egyházmegye lelkipásztoraival

2020-04-16 07:55:47

Kedves Olvasóink!
A Somogyi Református Egyházmegye - talán szerénységből - nem értesített bennünket arról, hogy az egyházmegye lelkipásztorai nagy gonddal megszerkesztett nagypénteki videós istentiszteletet állítottak össze. Megkésve ugyan, de aktualitását nem elvesztve adjuk most közre. Erőt ad és vigasztal. Köszönjük!

tovább

Értekezletet tartott az Esperes-Gondnoki Kar

2020-04-14 17:24:10

Steinbach József püspök vezetésével, egy internetes szolgáltatáson keresztül április 14-én értekezletet tartott az esperes-gondnoki kar. A püspök ismertette a veszélyhelyzetből fakadó legfontosabb feladatokat.

tovább

Hajlék az örökkévalóságban - Húsvét 2020

2020-04-13 15:32:52

Köntös Lászlónak a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzőjének, a Tudományos Gyűjtemények igazgatójának húsvéti gondolatait a tovább, vagy ide kattintva tekintheti meg.

tovább

2020. July 14., Tuesday,
Örs , Stella napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 7031
Összesen 2009. június 2. óta : 20591198

Ige Mellett

(3) „…az Úrnak van szüksége rájuk…” (Máté 21,1–11)

JÉZUS BEVONUL JERUZSÁLEMBE. – 1. Jézus azért megy Jeruzsálembe, hogy isteni hatalmával újból rendbe hozza a világ sorát, amit emberi erővel soha nem l... tovább

REPOSZT

A lelkész magánya

Füzes Ádám atya zavarbaejtően őszinte Faccebook-posztjában hozta a nyilvánosság tudomására, hogy kilép a papi szolgálatból.
Miért fontos ez?
Nem ő az első katolikus pap, aki ...
... Tovább

Dokumentumtár

Nl111010

Formátum:.doc
Méret: 39.0 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2011.10.10.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

A REND megnyitó ünnepsége

Formátum:.mp3,
Méret: 33.5 MB

2010. június 26. szombat

Hanganyag letöltése