Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Istentisztelet Dégről a Kossuth Rádióban

2010-02-16 04:56:22 Adminisztrátor

Gyülekezeti programajánló rovatunkban már korábban beszámoltunk arról, hogy február 14-én Dégről közvetíti az MR1-Kossuth Rádió az istentiszteletet. Ha valaki nem tudta akkor meghallgatni, az MR1-Kossuth Rádió honlapján bármikor meghallgatható az istentiszteletet az alábbi link segítségével: http://www.hangtar.radio.hu/mrplayer.php?autoplay=1&hangtar=20100214_100400_1

tovább

"A Krisztus-titok sáfára volt" - búcsú Szüz Károly köveskáli lelkipásztortól

2010-02-15 15:12:21 Adminisztrátor

Február 13-án, kora délután fájdalmasan kondultak meg Óvári, Csősz és Soponya valamint a Káli medence református templomainak harangjai. A gyülekezetek szeretettel lelkipásztoruktól, a hirtelen eltávozott Szűz Károlytól, mindenki Karcsi bácsijától búcsúztak. - Rásky Miklós beszámolója.

tovább

Az áthallások mesterműve

2010-02-15 08:09:43 Adminisztrátor

(Nemcsak) születésnapi gondolatok Ambrus Lajos Eldorádó című regénye kapcsán

Egyházashetyén, a Berzsenyi-napon többedmagunkkal üldögéltünk Ambrus Lajos hamisítatlanul dunántúli házának alacsony, apróablakos első szobájában. A férfiak bort ízlelgettek, köztük két környékbeli szőlősgazda, s az idősebb közülük azt találta mondani az írónak: „Most már te is egészen olyan lettél, mint mi.”

tovább

„…boldogok azok a szolgák, akiket az Úr megérkezésekor virrasztva talál…”

2010-02-14 07:40:34 Adminisztrátor

(Lukács 12,35-40) „Próbálj meg lazítani” – énekli a sláger. Valóban, folyamatosan vigyázz állásban feszíteni lehetetlen mutatvány. Erre csak egy kőszobor képes. Ez a krisztusi intés mégis azt üzeni, hogy lelki – hitbeli értelemben soha nem lehet „lazítani”. Mindig Isten akaratát kell kutatni, és engedelmesen ahhoz kell igazodni.

tovább

Növényeket a Nátus-kertbe! - A Pápai Teológia kérése

2010-02-13 08:28:19 Adminisztrátor

Örömmel és hálaadással adjuk hírül, hogy 2009. őszén újabb értékkel gazdagodott a dunántúli reformátusság: elkészült Teológiai Akadémiánk udvara és parkolója. Szemünk előtt váltak valóra a próféta szavai: mivel az Úr cselekszik, kizöldülnek pusztáink!

tovább

Gyászjelentés - Nagytiszteletű Nagy Lajosné, Ray Sarolta gyászjelentése

2010-02-12 07:53:40 Adminisztrátor

Fájdalmasan, de a feltámadás és az örök élet bizonyosságával a szívünkben  adjuk hírül, hogy

N a gy   L a j o s n é

született

Ray Sarolta

holtig hűséges, „főfoglalkozású" lelkipásztor-feleség, gyémántdiplomás tanítónő, az adászteveli, a dégi, a homokbödögei, a középbogárdi, a nagygyimóti és  az ugodi református gyülekezetek egykori nagytiszteletű asszonya,  áldott életének 84. esztendejében, 2010. február 9-én követte Hitvestársát a mennyei szolgálatba.

tovább

"Presbiterek hétvégéje" - események az Egyházkerületben

2010-02-12 06:15:05 Adminisztrátor

Ezen a hétvégén három olyan alkalom is lesz a Dunántúlon, ahol a gyülekezetek presbiterei egymással találkozhatnak, de ezeken a találkozókon kívül más programokra is szeretnénk felhívni figyelmüket.

tovább

In memoriam Szűz Károly

2010-02-11 07:27:08 Adminisztrátor

"Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek" (1Pt 1, 22)

Tegnap reggel döbbentem olvastam a telefonomra érkezett rövid, tárgyilagos értesítést: elhunyt Szűz Karcsi bácsi.  Azonnal valami  fájdalmas hiányt éreztem belül. Nem, nem csupán azért éreztem-érzem ezt a hiányt, mert egy példaértékű kolléga távozott, hanem azért, mert egy olyan ember ment el közülünk, akit nem lehetett nem szeretni.

 

tovább

Ujfalussy József és Dr. Frenkl Róbert búcsúztatása

2010-02-10 10:37:18 Adminisztrátor

Az elmúlt napokban a hazai protestáns kulturális és tudományos életnek két meghatározó alakja távozott el a minden élők útján, Ujfalussy József és Dr. Frenkl Róbert. A "tovább" után található csatolmányokban tekinthetik meg a búcsúztatások időpontjait.

tovább

"Minden mi él" - beszámoló a MEÖT Női Bizottságának konferenciájáról

2010-02-10 08:18:28 Adminisztrátor

„Minden mi él, Istent dicsérje!” – hangzik a zsoltáros szavával az idei, 2010. évi ökumenikus világimanap mottója. A február 6-án Budapesten megrendezett előkészítő konferencia hűen az igéhez ebben a szellemben, hálateli és örömteli összejövetel volt. Mert akik a különböző médiumok hisztérikus időjárás-előrejelzései ellenére elmentek a Magyar Ökumenikus Tanács (MEÖT) Női Bizottsága által megszervezett konferenciára, Isten iránti hálával eltelve nemcsak számos új információval gazdagodtak, de feltöltődtek és örömben voltak egy nagy közösségben.

tovább

Gyászjelentés - elhunyt Szűz Károly köveskáli lelkipásztor

2010-02-09 12:27:32 Adminisztrátor

"Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség" (Fil 1,21)

Fájdalmas szívvel, de Isten végtelen akaratában megnyugodva jelentjük, hogy Nagytiszteletű Szűz Károly, köveskáli lelkipásztort Mennyei Atyánk életének 75. esztendejében hazarendelte. Lelkipásztor testvérünktől búcsút 2010. febuár 13-án, szombaton délután 14 órai kezdettel veszünk a köveskáli templomban tartott istentiszteleten.

A Gyászoló Család és a Veszprémi Református Egyházmegye Elnöksége


tovább

Misszió a globalizáció korában

2010-02-09 08:12:45 Adminisztrátor

2010 január 31-én távoli kultúrákat ültetett Mohán és Sárkeresztesen egymás mellé az Úr. Távoli kontinensek lakói, különböző vallású keresztyének és különböző generációk képviselői hallgatták együtt az igét és imádkoztak együtt az imahetet lezáró szeretetvendégségeken. Mindenki nagy érdeklődéssel várta az afrikai beszámolót, amikor Wagana Njeri, kenyai 4. éves református teológiai hallgatónő az ige üzenetéről, elhívásáról és viszontagságos útjairól beszélt.

tovább

Egyházmegyei lelkészértekezlet Csopakon, beszámoló videoval

2010-02-08 07:40:44 Adminisztrátor

A Veszprémi Református Egyházmegye lelkészi közössége ide első lelkészértekezletét Csopakon a református gyülekezeti házban tartotta 2010 február 5-én, pénteken délelőtt. A Zsoltáréneklés után a szinte teljes létszámban megjelent lelkészi gárdát ifj. Tislér Géza egyházmegyei lelkészi főjegyző, helyi lelkipásztor köszöntötte, majd Lukács evangéliumából a magvető történetén keresztül fejtette ki Istennek üzenetét.

tovább

Új gyerekkönyv a bibliai állatokról

2010-02-08 07:40:35 Adminisztrátor

A Magyar Bibliatársulat színes, foglalkoztató gyerekkönyvsorozata új taggal gyarapodott: Bibliai állatok - történetek, játékok, ötletek címmel. A könyv a Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg.

tovább

„…de ha nála erősebb jön ellene…”

2010-02-07 08:13:53 Adminisztrátor

(Lukács 11,14-28) A falusi portákon megláncolt kutyák egy kis területen futkoshatnak, de a lánc a határon könyörtelenül megfeszül a nyakukon, így megkötözötten csak ágaskodhatnak. A Muzsikás Együttes énekli: „nem vagyok magammal szabad, kezemen, lábamon lakat”.

tovább

A házasság ajándék - a Házasság Hete

2010-02-05 08:08:26 Adminisztrátor

Tizenkét évvel ezelőtt Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban.

tovább

Presbiteri továbbképzés Soponyán

2010-02-04 07:50:01 Adminisztrátor

Idén, 2010. január 31-én, Soponya adott otthont a tervezett öt presbiteri továbbképzési alkalomból az elsőnek. Jómagam, lévén soponyai és presbiter is egy személyben, meglehetősen izgultam, hogyan sikerül majd helytállnunk a szervezés, lebonyolítás és általában a vendéglátás körül esetlegesen felmerülő teendők lebírásában.

tovább

"Az Úr áldást ad a missziós és evangelizációs munkára" – beszélgetés Steinbach József püspökkel

2010-02-03 16:20:28 Adminisztrátor

"Napjainkban az emberek közömbösek a direkt módszerek iránt, s ez igaz a missziós munkára is. Ugyanakkor szeretni kell az embereket összes hibáikkal és nyomorúságaikkal együtt.

tovább

Lelkigondozás a világhálón

2010-02-03 14:34:01 Adminisztrátor

Második turnusát indítja el negyvenórás internetes lelkigondozói alapképzésének a Református Missziói Központ és a Gyökössy Endre Lelkigondozó- és Szupervíziós Intézet. Szeretettel várnak olyan felnőtt, jó önismerettel rendelkező, empatikus egyháztagokat, akik készek szabadidejükben szerető odafigyeléssel segíteni a hozzájuk fordulóknak.

tovább

Jézus küldetésében - a Dél-Balatoni gyülekezetek találkozója.

2010-02-03 08:07:47 Adminisztrátor

Bartha Béla helyi lelkipásztor áhítatával kezdődött január utolsó szombatján a Dél-Balatoni református gyülekezetek siófoki találkozója. A tanítványok kiküldésnek története alapján (Lk. 9, 1-6) igemagyarázatában a jézusi küldetés megvalósításának feltételeiről beszélt.

tovább

2018. November 18., Sunday,
Jenő napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 8138
Összesen 2009. június 2. óta : 15039112

Ige Mellett

(2) „…legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját…” (1Péter 5,1–5)

Arról a nyájról van szó, amelyet Jézus Krisztus tulajdon vérével szerzett (Cselekedetek 20,28), amelynek Jézus Krisztus főprófétaként kijelentette az ... tovább

REPOSZT

A zsidó-keresztény civilizáció vége?

A jelenkort az összeomlásban lévő zsidó-keresztény civilizáció hosszas történelmébe ágyazva értelmezem. A zsidó-keresztény civilizációnak befellegzett – Michel Onfray a Mandinernek
Egy, a Mandineren már régóta tartó ... ... Tovább

Dokumentumtár

NL100927

Formátum:.doc
Méret: 31.5 KB

Nagy Lajos hétkezdő meditácója a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában. 2010.09.27.

[ Saját anyagok feltöltése ] Dokumentum letöltése

Hangtár

velkey101002

Formátum:.mp3,
Méret: 30.1 MB

"Hit, gyógyítás, gyógyulás" Dr. Velkey György előadása. Elhangzott 2010. október 2-án, Pápán a Dunántúli Református Orvosok I. Találkozóján.

Hanganyag letöltése