Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

„Nem gúzsba köt, hanem felszabadít…” - beszélgetés az egyházzenéről Varnus Xavérral

2010-02-19 07:24:34 Adminisztrátor

Február 17.-én egy új előadássorozat vette kezdetét a Pápai Református Teológiai Akadémián „Egyház-zene - egyházzene” címmel. Ennek célja olyan ma is élő és munkálkodó orgonisták, egyházzenészek megszólaltatása, akiknek sok élménye, tapasztalata van a zenével kapcsolatban.

tovább

Tudósítás az Egyházkerületi Közgyűlésről

2010-02-18 13:57:01 Adminisztrátor

A Közgyűlés a 294. dicséret 1. versének eléneklésével, majd Lentulai Attila esperes igeolvasásával, imádságával, az Úri ima közös elmondásával és a 89. zsoltár 1 versének eléneklésével kezdődik.

tovább

Tudósítás az Egyházkerületi Tanács üléséről

2010-02-18 09:54:21 Adminisztrátor

Ma délelőtt 10 órakor kezdődik az Egyházkerületi Tanács ülése, melynek eseményeit ebben a cikkben követhetik nyomon. A bejegyzés folyamatosan fog frissülni.

A Tanács a 25. zsoltár 1-2. versének eléneklésével kezdi az alkalmat, majd Lentulai Attila esperes a 119. zsoltár 1-8 versét olvassa fel.

tovább

Egyházkerületi tanácsülés és közgyűlés lesz Pápán

2010-02-17 14:52:08 Adminisztrátor

Csütörtökön délelőtt ülésezik Pápán az Egyházkerületi Tanács délután pedig Egyházkerületi Közgyűlés lesz. A tanácskozásokon többek között visszatekintenek az elmúlt évre és előretekintenek ennek az évnek az eseményeire, szó lesz a szakelőadói rendszerről, a REND-ről, gimnáziumainkról, a kerületi ingatlangazdálkodásról, a Kehidakustányi beruházásról.

tovább

Presbiteri Péntek Nagybajomban

2010-02-17 07:55:21 Adminisztrátor

Nem volt egyszerű eljutni Nagybajomba az elmúlt hét péntekén a kaotikus útviszonyok között, de, aki a havazás, hófúvások ellenére eltudott jutni a református templomba egy újabb színnel gazdagíthatta mindazt, amit már az elmúlt évben, születésének ötszázadik évfordulóján hallott Kálvin Jánosról.

tovább

Gyászjelentés - Rásky Lászlóné (Pöőr Zsófia)

2010-02-16 21:57:41 Adminisztrátor

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam" ( 2Tim 4,7)

Fájdalmas szívvel, de Isten megsegítő kegyelmében bízva tudatjuk mindazokkal, akik végig szeretetükben és imádságaikban hordoztak, valamint azokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy Drága Édesanyánk, Szeretett Hitvestársam hosszantartó súlyos betegség után, életének 64. évében hazatért a mennyei hajlékba. Temetéséről az együttérzőket a későbbiekben tájékoztatjuk.

Rásky László valamint ifj. Rásky László és Rásky Miklós alsóörs - lovasi lelkipásztor

tovább

Gazdálkodjunk Okosan - a továbblépés

2010-02-16 14:36:48 Adminisztrátor

A Pápai Református Kollégium Dísztermében gyülekezetek 2010. február 5-én azok, akik a gazdasági válságos időnkben közös gondolkozásra és tettekre voltak készek. Mintegy 40-50 résztvevője volt konferenciánknak, melynek előzménye volt a 2009. október 9-én megtartott konferencia (beszámolóját itt olvashatják).

tovább

Istentisztelet Dégről a Kossuth Rádióban

2010-02-16 04:56:22 Adminisztrátor

Gyülekezeti programajánló rovatunkban már korábban beszámoltunk arról, hogy február 14-én Dégről közvetíti az MR1-Kossuth Rádió az istentiszteletet. Ha valaki nem tudta akkor meghallgatni, az MR1-Kossuth Rádió honlapján bármikor meghallgatható az istentiszteletet az alábbi link segítségével: http://www.hangtar.radio.hu/mrplayer.php?autoplay=1&hangtar=20100214_100400_1

tovább

"A Krisztus-titok sáfára volt" - búcsú Szüz Károly köveskáli lelkipásztortól

2010-02-15 15:12:21 Adminisztrátor

Február 13-án, kora délután fájdalmasan kondultak meg Óvári, Csősz és Soponya valamint a Káli medence református templomainak harangjai. A gyülekezetek szeretettel lelkipásztoruktól, a hirtelen eltávozott Szűz Károlytól, mindenki Karcsi bácsijától búcsúztak. - Rásky Miklós beszámolója.

tovább

Az áthallások mesterműve

2010-02-15 08:09:43 Adminisztrátor

(Nemcsak) születésnapi gondolatok Ambrus Lajos Eldorádó című regénye kapcsán

Egyházashetyén, a Berzsenyi-napon többedmagunkkal üldögéltünk Ambrus Lajos hamisítatlanul dunántúli házának alacsony, apróablakos első szobájában. A férfiak bort ízlelgettek, köztük két környékbeli szőlősgazda, s az idősebb közülük azt találta mondani az írónak: „Most már te is egészen olyan lettél, mint mi.”

tovább

„…boldogok azok a szolgák, akiket az Úr megérkezésekor virrasztva talál…”

2010-02-14 07:40:34 Adminisztrátor

(Lukács 12,35-40) „Próbálj meg lazítani” – énekli a sláger. Valóban, folyamatosan vigyázz állásban feszíteni lehetetlen mutatvány. Erre csak egy kőszobor képes. Ez a krisztusi intés mégis azt üzeni, hogy lelki – hitbeli értelemben soha nem lehet „lazítani”. Mindig Isten akaratát kell kutatni, és engedelmesen ahhoz kell igazodni.

tovább

Növényeket a Nátus-kertbe! - A Pápai Teológia kérése

2010-02-13 08:28:19 Adminisztrátor

Örömmel és hálaadással adjuk hírül, hogy 2009. őszén újabb értékkel gazdagodott a dunántúli reformátusság: elkészült Teológiai Akadémiánk udvara és parkolója. Szemünk előtt váltak valóra a próféta szavai: mivel az Úr cselekszik, kizöldülnek pusztáink!

tovább

Gyászjelentés - Nagytiszteletű Nagy Lajosné, Ray Sarolta gyászjelentése

2010-02-12 07:53:40 Adminisztrátor

Fájdalmasan, de a feltámadás és az örök élet bizonyosságával a szívünkben  adjuk hírül, hogy

N a gy   L a j o s n é

született

Ray Sarolta

holtig hűséges, „főfoglalkozású" lelkipásztor-feleség, gyémántdiplomás tanítónő, az adászteveli, a dégi, a homokbödögei, a középbogárdi, a nagygyimóti és  az ugodi református gyülekezetek egykori nagytiszteletű asszonya,  áldott életének 84. esztendejében, 2010. február 9-én követte Hitvestársát a mennyei szolgálatba.

tovább

"Presbiterek hétvégéje" - események az Egyházkerületben

2010-02-12 06:15:05 Adminisztrátor

Ezen a hétvégén három olyan alkalom is lesz a Dunántúlon, ahol a gyülekezetek presbiterei egymással találkozhatnak, de ezeken a találkozókon kívül más programokra is szeretnénk felhívni figyelmüket.

tovább

In memoriam Szűz Károly

2010-02-11 07:27:08 Adminisztrátor

"Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek" (1Pt 1, 22)

Tegnap reggel döbbentem olvastam a telefonomra érkezett rövid, tárgyilagos értesítést: elhunyt Szűz Karcsi bácsi.  Azonnal valami  fájdalmas hiányt éreztem belül. Nem, nem csupán azért éreztem-érzem ezt a hiányt, mert egy példaértékű kolléga távozott, hanem azért, mert egy olyan ember ment el közülünk, akit nem lehetett nem szeretni.

 

tovább

Ujfalussy József és Dr. Frenkl Róbert búcsúztatása

2010-02-10 10:37:18 Adminisztrátor

Az elmúlt napokban a hazai protestáns kulturális és tudományos életnek két meghatározó alakja távozott el a minden élők útján, Ujfalussy József és Dr. Frenkl Róbert. A "tovább" után található csatolmányokban tekinthetik meg a búcsúztatások időpontjait.

tovább

"Minden mi él" - beszámoló a MEÖT Női Bizottságának konferenciájáról

2010-02-10 08:18:28 Adminisztrátor

„Minden mi él, Istent dicsérje!” – hangzik a zsoltáros szavával az idei, 2010. évi ökumenikus világimanap mottója. A február 6-án Budapesten megrendezett előkészítő konferencia hűen az igéhez ebben a szellemben, hálateli és örömteli összejövetel volt. Mert akik a különböző médiumok hisztérikus időjárás-előrejelzései ellenére elmentek a Magyar Ökumenikus Tanács (MEÖT) Női Bizottsága által megszervezett konferenciára, Isten iránti hálával eltelve nemcsak számos új információval gazdagodtak, de feltöltődtek és örömben voltak egy nagy közösségben.

tovább

Gyászjelentés - elhunyt Szűz Károly köveskáli lelkipásztor

2010-02-09 12:27:32 Adminisztrátor

"Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség" (Fil 1,21)

Fájdalmas szívvel, de Isten végtelen akaratában megnyugodva jelentjük, hogy Nagytiszteletű Szűz Károly, köveskáli lelkipásztort Mennyei Atyánk életének 75. esztendejében hazarendelte. Lelkipásztor testvérünktől búcsút 2010. febuár 13-án, szombaton délután 14 órai kezdettel veszünk a köveskáli templomban tartott istentiszteleten.

A Gyászoló Család és a Veszprémi Református Egyházmegye Elnöksége


tovább

Misszió a globalizáció korában

2010-02-09 08:12:45 Adminisztrátor

2010 január 31-én távoli kultúrákat ültetett Mohán és Sárkeresztesen egymás mellé az Úr. Távoli kontinensek lakói, különböző vallású keresztyének és különböző generációk képviselői hallgatták együtt az igét és imádkoztak együtt az imahetet lezáró szeretetvendégségeken. Mindenki nagy érdeklődéssel várta az afrikai beszámolót, amikor Wagana Njeri, kenyai 4. éves református teológiai hallgatónő az ige üzenetéről, elhívásáról és viszontagságos útjairól beszélt.

tovább

Egyházmegyei lelkészértekezlet Csopakon, beszámoló videoval

2010-02-08 07:40:44 Adminisztrátor

A Veszprémi Református Egyházmegye lelkészi közössége ide első lelkészértekezletét Csopakon a református gyülekezeti házban tartotta 2010 február 5-én, pénteken délelőtt. A Zsoltáréneklés után a szinte teljes létszámban megjelent lelkészi gárdát ifj. Tislér Géza egyházmegyei lelkészi főjegyző, helyi lelkipásztor köszöntötte, majd Lukács evangéliumából a magvető történetén keresztül fejtette ki Istennek üzenetét.

tovább

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 5852
Összesen 2009. június 2. óta : 39579506