Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Édenkert - letették a pápai református óvoda alapkövét

2021-12-02 06:43:42 Márton Gergely

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa” (Mk. 10.14) Ennek a jézusi felszólításnak tesznek eleget a keresztyén neveltetést biztosító intézmények. Megismertetni a gyermekekkel Jézus Krisztust, lehetőséget biztosítani nekik arra, hogy Ő elvégezhesse bennük Szentlelke által munkáját. Az általános és középiskolák mellett egyre több alkalom nyílik erre a nevelésre már kis korban is, az óvodákban, áldjuk ezért az Urat!

tovább

Bokrétaünnep Mezőörsön

2021-11-30 13:18:25 Márton Gergely

A bokrétaünnep az építők és építtető közös ünnepe, melyet az épület tartószerkezetének elkészültekor tartanak. A hagyományok szerint az épület legmagasabb pontjára bokrétafát állítanak, és bemutatják az építkezés állását. Mezőörsön új óvoda épül, és most ott tartanak, hogy kikerülhetett a bokrétafa a tetőszerkezetre. Istentisztelet keretében adtak hálát az Úrnak az építkezésért. De nemcsak azért. A helyi gyülekezet él az Úr ajándékaival, jól sáfárkodnak vele, ezért a november 27-én megtartott ünnepi eseményen sokmindenért adhattak hálát. 

tovább

Józan reménység

2021-11-28 06:58:17 Köntös László

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Köntös László adventi írását, ami a reformatus.hu oldalon és a Reformátusok Lapja november 28-i számában jelent meg.

tovább

30 éves szolgálat

2021-11-26 07:48:05 Keresztes János, Szabó Gábor

2021. október 17-én hálaadó istentisztelet keretében köszöntöttük a Fehérvárcsurgói Református Egyházközségben végzett szolgálatának 30. évfordulója alkalmából lelkipásztorunkat, Jákob Judit Ibolya nagytiszteletű asszonyt és kedves családját.

tovább

Bátran hirdetni Isten igéjét!

2021-11-24 07:39:13 Márton Gergely

Nagytiszteletű Ujvári Sándor Csaba lelkipásztor ünnepélyes beiktatására került sor november 20-án Sárkeresztesen. Az istentiszteleten fiatalok és idősek közösen adtak hálát az Úr megtartó és gyarapító szeretetéért. Igét hirdetett Steinbach József püspök, majd a beiktatott lelkipásztor is.

tovább

„Erősek vagyunk az Isten kezében!”

2021-11-23 07:27:03 Márton Gergely

Ez a Korinthusiakhoz írt második levélből vett igerész áll az 1950-ben épült környei református templomban az emléktáblán, amelyen Isten iránti hálaadással emlékeznek meg a templom építésének kezdetére és az eddigi felújításokra. 2013 óta jelentős munkát végzett a gyülekezet a környei, az oroszlányi templom és a tagyospusztai vendégház helyreállításán. A november 20-án megtartott ünnepi istentiszteleten adtak hálát mindezekért az Úrnak.

tovább

A múzeumpedagógia csodái a Pannonia Reformata Múzeumban

2021-11-12 07:28:35 Horváth Andrea

Interaktív, felfedezésre hívó kiállítás az élményalapú hitoktatás szolgálatában – ezzel a mottóval hívta a Pannonia Reformata Múzeum egész napos programra a leendő és gyakorló vallástanárokat tárlatvezetéssel, szakmai ismertetővel, gyakorlati bemutatóval egybekötve.

tovább

„Hű az Úr”

2021-11-09 07:55:39 Márton Gergely

Az 1550-es évektől kezdődően meghatározta az őrségiek életét a református hit. Az ellenreformáció éveit megszenvedték, de hitükhöz mindvégig hűek maradtak. A türelmi rendelet után lassan újraszerveződtek a gyülekezetek, megkezdődtek a templomépítések is. A határmenti Bajánsenyén 1821-ben szentelték fel az Isten Házát. November 6-án adtak hálát az Úrnak a közelmúltban felújított 200 éves templomért, az idén szeptembertől református fenntartásban működhető általános iskoláért.

tovább

Közösségben megélni és szolgálni az Urat

2021-11-06 06:07:54 Kovács Zsuzsa

A közel 200 lelket számontartó Polgárdi és a Fülei Református Egyházközség aktív, hatvan főt meghaladó tagjai tevékenyen vannak jelen a gyülekezet életében. A közös kirándulások, gyülekezeti családi napok mellett a munkából is kiveszik a részüket. Kovács Zsuzsa lelkipásztor enged bepillantást az elmúlt időszak gyülekezeti alkalmaiba.

tovább

Reformációi utak ma

2021-11-05 07:41:51 Márton Gergely

A reformáció ünnepnapját és a mindenszenteket követően hívta közös beszélgetésre az Élő Istenben hívő felekezetek képviselőit a Veszprém-Kálvin János parki Református Gyülekezet. Mit jelent számunkra a reformáció? Ezt a kérdést vitatták meg református, katolikus és evangélikus lelki vezetők az ökumenikus kerekasztal beszélgetés során.

tovább

Maszkviselésre kérjük testvéreinket az istentiszteleteken és a református egyház rendezvényein

2021-11-03 19:45:41 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának közleménye

tovább

Gyászhír

2021-11-03 17:28:08 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Nagytiszteletű Szatmári Arisztid Lajos, az Ádándi Református Egyházközség és a hozzá tartozó gyülekezetek nyugalmazott lelkipásztora, a Somogyi Református Egyházmegye egykori esperese 2021. október 28-án, életének 83. esztendejében visszaadta lelkét Teremtő urának.

tovább

Az Úr nagyobb mindennél

2021-11-03 07:26:45 Márton Gergely

A tatai református közösség története az 1600-as évekre nyúlik vissza. A megpróbáltatásokkal teli évszázadok alatt erős, hitvalló gyülekezet épült.  Napjainkban már nemcsak a templomban hirdethetik az igét, de Isten kegyelméből több intézményt is működtetnek. Jelenleg Családi Napközi, Óvoda, Művészeti Iskola, Neszmélyen Általános Iskola valamint Gimnázium van a gyülekezet fenntartásában.

tovább

Csak a hitével lát jól az ember!

2021-11-02 08:10:38 Márton Gergely

Tavaly május óta tervezett ünnepi alkalmat tarthattak meg Dégen. Istentisztelet keretében adtak hálát az Úrnak a megújult gyülekezeti házért, a helyi református közösségért. Az október 30-án megtartott alkalmon Steinbach József püspök igehirdetésében megemlékezett a reformáció 504 éves jubileumáról is.

tovább

A Szentírásnak nincs alternatívája

2021-11-01 07:13:57 Köntös László

Mi, reformátusok ilyenkor, a reformáció ünnepe táján gyakran idézzük az egyik nagy reformátori alapelvet: sola Scriptura, egyedül a Szentírás. A tétel mögött az a kérdés feszült, hogy a keresztyén hit igazságainak mi a forrása, vajon mi az a végső tekintély, amelyre hivatkozva a keresztyén üzenetről szóló állításokat igazolni lehet.

tovább

Nyílt nap a Pápai Református Teológiai Akadémián

2021-10-28 07:44:10 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Nyílt napra invitálja az érdeklődőket a Pápai Református Teológiai Akadémia, november 24-én 10 órától a földszinti áhítatos terembe.  

tovább

DURLE – újra volt lelkészegyesületi konferencia

2021-10-27 07:39:26 Némethné Sz. Tóth Ildikó - Márton Gergely

A Dunántúli Református Lelkészegyesület (DURLE) a rendszerváltás idején újraszerveződött közösség egyházkerületünkben. Történelme során töltött be fontos egyházpolitikai szerepet is, jelentős tagsággal, de voltak időszakok, mikor működését meglehetős érdektelenség övezte. Jelenleg olyan baráti és kollegiális közösség, mely szakmai továbbképzéssel, a lelkipásztorok aktuális gondjainak feldolgozásával, a jellegzetesen dunántúli lelkészlét és egyházszervezetünk politikai kérdéseivel is foglalkozik. 

tovább

Hálaadó Istentisztelet a jubiláló Pápai Református Gimnáziumért

2021-10-26 08:07:10 Márton Gergely

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthon október közepén több napos eseménysorozattal ünnepelte újraindulásának 30 éves évfordulóját. Október 17-én ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak az intézményben folyó keresztyén hitvallást szolgáló oktatásért, nevelésért. Istenre támaszkodva biztos alapunk van, ha benne bízunk, az mindenre elégséges – mondta Steinbach József püspök.

tovább

Egykori és mostani refisek találkozója

2021-10-25 07:27:05 Márton Gergely

Operaénekes, környezetvédelmi szakjogász, de feltűnik itt sebész, régész, író is. Hogy mi köti össze őket? Az, ami Jókait, Petőfit, Csoórit is egymással és velük, és még sokakkal. Az az Isten felé néző hitvallás, amit a Pápai Református Gimnázium diákjaiként megkaphattak. A 2. Pápai Exrefis Találkozó gálaműsorán megünnepelték a Kollégium 490, valamint a Gimnázium 30 éves újraindulásának évfordulóját. De bepillantást nyerhettünk a jelenkor tehetségeinek munkásságába is. A tehetség nem érdem, ajándék: de kötelez!

tovább

Hűséges az Isten

2021-10-22 07:18:35 Márton Gergely

Ünnepi istentiszteletre hívott a komáromi református templom harangja október 16-án. Kettős hálaadásra gyűltek a hívek. A gyülekezet 100 éves fennállásáért és lelki hajlékuk megújulásáért adtak hálát Istennek.

tovább

2022. July 04., Monday,
Ulrik napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12678
Összesen 2009. június 2. óta : 31574824