Refdunantul.hu hírek

Aktualitások / hírek

Közösségben megélni és szolgálni az Urat

2021-11-06 06:07:54 Kovács Zsuzsa

A közel 200 lelket számontartó Polgárdi és a Fülei Református Egyházközség aktív, hatvan főt meghaladó tagjai tevékenyen vannak jelen a gyülekezet életében. A közös kirándulások, gyülekezeti családi napok mellett a munkából is kiveszik a részüket. Kovács Zsuzsa lelkipásztor enged bepillantást az elmúlt időszak gyülekezeti alkalmaiba.

tovább

Reformációi utak ma

2021-11-05 07:41:51 Márton Gergely

A reformáció ünnepnapját és a mindenszenteket követően hívta közös beszélgetésre az Élő Istenben hívő felekezetek képviselőit a Veszprém-Kálvin János parki Református Gyülekezet. Mit jelent számunkra a reformáció? Ezt a kérdést vitatták meg református, katolikus és evangélikus lelki vezetők az ökumenikus kerekasztal beszélgetés során.

tovább

Maszkviselésre kérjük testvéreinket az istentiszteleteken és a református egyház rendezvényein

2021-11-03 19:45:41 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának közleménye

tovább

Gyászhír

2021-11-03 17:28:08 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Nagytiszteletű Szatmári Arisztid Lajos, az Ádándi Református Egyházközség és a hozzá tartozó gyülekezetek nyugalmazott lelkipásztora, a Somogyi Református Egyházmegye egykori esperese 2021. október 28-án, életének 83. esztendejében visszaadta lelkét Teremtő urának.

tovább

Az Úr nagyobb mindennél

2021-11-03 07:26:45 Márton Gergely

A tatai református közösség története az 1600-as évekre nyúlik vissza. A megpróbáltatásokkal teli évszázadok alatt erős, hitvalló gyülekezet épült.  Napjainkban már nemcsak a templomban hirdethetik az igét, de Isten kegyelméből több intézményt is működtetnek. Jelenleg Családi Napközi, Óvoda, Művészeti Iskola, Neszmélyen Általános Iskola valamint Gimnázium van a gyülekezet fenntartásában.

tovább

Csak a hitével lát jól az ember!

2021-11-02 08:10:38 Márton Gergely

Tavaly május óta tervezett ünnepi alkalmat tarthattak meg Dégen. Istentisztelet keretében adtak hálát az Úrnak a megújult gyülekezeti házért, a helyi református közösségért. Az október 30-án megtartott alkalmon Steinbach József püspök igehirdetésében megemlékezett a reformáció 504 éves jubileumáról is.

tovább

A Szentírásnak nincs alternatívája

2021-11-01 07:13:57 Köntös László

Mi, reformátusok ilyenkor, a reformáció ünnepe táján gyakran idézzük az egyik nagy reformátori alapelvet: sola Scriptura, egyedül a Szentírás. A tétel mögött az a kérdés feszült, hogy a keresztyén hit igazságainak mi a forrása, vajon mi az a végső tekintély, amelyre hivatkozva a keresztyén üzenetről szóló állításokat igazolni lehet.

tovább

Nyílt nap a Pápai Református Teológiai Akadémián

2021-10-28 07:44:10 DTRE Kommunikációs Szolgálat

Nyílt napra invitálja az érdeklődőket a Pápai Református Teológiai Akadémia, november 24-én 10 órától a földszinti áhítatos terembe.  

tovább

DURLE – újra volt lelkészegyesületi konferencia

2021-10-27 07:39:26 Némethné Sz. Tóth Ildikó - Márton Gergely

A Dunántúli Református Lelkészegyesület (DURLE) a rendszerváltás idején újraszerveződött közösség egyházkerületünkben. Történelme során töltött be fontos egyházpolitikai szerepet is, jelentős tagsággal, de voltak időszakok, mikor működését meglehetős érdektelenség övezte. Jelenleg olyan baráti és kollegiális közösség, mely szakmai továbbképzéssel, a lelkipásztorok aktuális gondjainak feldolgozásával, a jellegzetesen dunántúli lelkészlét és egyházszervezetünk politikai kérdéseivel is foglalkozik. 

tovább

Hálaadó Istentisztelet a jubiláló Pápai Református Gimnáziumért

2021-10-26 08:07:10 Márton Gergely

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthon október közepén több napos eseménysorozattal ünnepelte újraindulásának 30 éves évfordulóját. Október 17-én ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak az intézményben folyó keresztyén hitvallást szolgáló oktatásért, nevelésért. Istenre támaszkodva biztos alapunk van, ha benne bízunk, az mindenre elégséges – mondta Steinbach József püspök.

tovább

Egykori és mostani refisek találkozója

2021-10-25 07:27:05 Márton Gergely

Operaénekes, környezetvédelmi szakjogász, de feltűnik itt sebész, régész, író is. Hogy mi köti össze őket? Az, ami Jókait, Petőfit, Csoórit is egymással és velük, és még sokakkal. Az az Isten felé néző hitvallás, amit a Pápai Református Gimnázium diákjaiként megkaphattak. A 2. Pápai Exrefis Találkozó gálaműsorán megünnepelték a Kollégium 490, valamint a Gimnázium 30 éves újraindulásának évfordulóját. De bepillantást nyerhettünk a jelenkor tehetségeinek munkásságába is. A tehetség nem érdem, ajándék: de kötelez!

tovább

Hűséges az Isten

2021-10-22 07:18:35 Márton Gergely

Ünnepi istentiszteletre hívott a komáromi református templom harangja október 16-án. Kettős hálaadásra gyűltek a hívek. A gyülekezet 100 éves fennállásáért és lelki hajlékuk megújulásáért adtak hálát Istennek.

tovább

Egyházkerületi Közgyűlés

2021-10-21 07:58:17 Márton Gergely

Október 9-én Pápán tartotta rendes ülését a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése. A tagok meghallgatták az elmúlt egy évre vonatkozó püspöki jelentést, valamint döntöttek az előadói rendszer átalakításáról.

tovább

Megélni az ige valóságát

2021-10-20 09:18:33 Márton Gergely

10 évvel ezelőtt költözött új kehidakustányi épületébe a Dunántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő Őszikék Időskorúak Otthona. Október 9-én, az ünnepi istentiszteleten a létesítményért, a dolgozók és a vezető szolgálatáért mondtak köszönetet. Bali Erzsébet munkáját méltatva Steinbach József püspök elmondta, hogy irányítása alatt nem csak stabilizálta, hanem igazi, egyházi, lelki otthonná formálta azt.

tovább

„A legnagyobb öröm, ha másokért tehetünk valamit

2021-10-19 08:39:39 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének 31/2020. EK. határozata alapján a
Közgyűlés Pro Pannonia Reformata díjat adományoz Prekrit Judit részére, a
Székesfehérvár Református Egyházközség tagjának, a Székesfehérvári Adventi Jótékonysági
esték szervezőjének.
A díj átadására október 9-én került sor. 
A díjazottat Imre Bálint esperes méltatta.

tovább

Reformációi gála az Urániában

2021-10-19 08:15:51 reformatus.hu - Balogh-Zila Teodóra

Kilépve a templomi, gyülekezeti köreinkből, máshol is be kell mutatni értékeinket – fogalmazott Steinbach József, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban október 17-én megrendezett Reformációi gálán. Az eseményt évről évre a reformáció hónapjában tartják, hogy a protestáns kultúra segítségével mutassanak a megújulás szükségességére.

tovább

„Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megtétele.”

2021-10-18 06:49:46 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének 31/2020. EK. határozata alapján a
Közgyűlés posztumusz Pro Pannonia Reformata díjat adományoz néhai Halászi Attila, a
Nemesdédi Református Egyházközség egykori gondnoka a Somogyi Református
Egyházmegye és a Dunántúli Református Egyházkerület tanácsosa részére.
A díj átadására október 9-én került sor. 
A díjazottat Hella Ferenc esperes méltatta.

tovább

Missziói szolgálat Malawiban

2021-10-17 06:26:12 Jerémiásné Agyagási Anna

Október 9-én Kevezsda Szilvia misszionárius tartott előadást a veszprémi Kálvin parki gyülekezetben afrikai szolgálatáról. 

tovább

„Úr Jézus szolgája lenni, az életfogytig tartó boldog büntetés.”

2021-10-15 08:21:43 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a 2021. július 8-án, Balatonszabadiban tartott ülésének 4/2021. ET. számú határozata szerint, amelyet a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2021. október 9-én Pápán tartott ülésén megerősített, a Közgyűlés Pro Pannonia Reformata díjat adományoz Gyimóthy Gézának, a Tatai Református Egyházmegye volt gondnokának. A díj átadására október 9-én került sor. 
A díjazottat Gerecsei Zsolt esperes méltatta.

tovább

Örüljetek az Úrban!

2021-10-14 08:03:07 DTRE Kommunikációs Szolgálat

A Dunántúli Református Egyházkerület 2021. évi Alakuló Közgyűlésének 12/2021. EK.határozata alapján a Közgyűlés 2021-ben Pro Pannonia Reformata díjat adományoz Dr. Huszár Pál főgondnok úrnak, aki 2009-2020 között a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokaként és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökeként szolgált. A díj átadására október 9-én került sor. 
A díjazottat Steinbach József püspök méltatta.

tovább

2022. August 18., Thursday,
Ilona napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2082
Összesen 2009. június 2. óta : 32304514